Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Код на типа
Име
Транслитерация
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
Код на документа
41
95008
2
Долни дол
Dolni dol
(44389) с. Лъга, общ. Етрополе, обл. София
272
42
95618
2
Жабокрек
Zhabokrek
(62671) гр. Рила, общ. Рила, обл. Кюстендил
1998
43
94664
2
Заслона
Zaslona
(21141) с. Димчево, общ. Бургас, обл. Бургас
268
44
94407
2
Зеленика-част
Zelenika_chast
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
45
95025
2
Златичора
Zlatichora
(87391) с. Ямна, общ. Етрополе, обл. София
272
46
95162
2
Индустриален парк Шумен
Industrialen park Shumen
(83510) гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен
1676
47
95296
2
Индустриална зона Куклен
Industrialna zona Kuklen
(40467) гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив
1705
48
95100
2
Индустриална зона Летница
Industrialna zona Letnitsa
(43476) гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч
1671
49
95337
2
Индустриална зона Марица
Industrialna zona Maritsa
(03839) с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив
(78080) с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив
1814
50
94719
2
Инцараки
Intsaraki
(11538) гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас
260
51
95488
2
Каменица - Изворите
Kamenitsa - Izvorite
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
52
95577
2
Каменско
Kamensko
(47096) с. Манолич, общ. Сунгурларе, обл. Бургас
1880
53
94589
2
Каптажа
Kaptazha
(32425) с. Изворище, общ. Бургас, обл. Бургас
268
54
94143
2
Кария
Karia
(83017) гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич
294
55
95546
2
Китка
Kitka
(BGS18) общ. Руен, обл. Бургас
1851
56
95621
2
Кичево – север
Kichevo – sever
(37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна
2003
57
94962
2
Кобиля
Kobilya
(05147) с. Бойковец, общ. Етрополе, обл. София
272
58
94890
2
Котката
Kotkata
(27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
272
59
94318
2
Кочмар
Kochmar
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
60
94678
2
Край канала
Kray kanala
(21141) с. Димчево, общ. Бургас, обл. Бургас
268

Моля изчакайте