Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Код на типа
Име
Транслитерация
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
Код на документа
81
94527
2
Манастирски рид
Manastirski rid
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
82
95011
2
Манастирското
Manastirskoto
(62582) с. Рибарица, общ. Етрополе, обл. София
272
83
94304
2
Ментеше
Menteshe
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
84
94842
2
Могилите
Mogilite
(37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна
(54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна
266
85
94959
2
Над язовира
Nad yazovira
(05147) с. Бойковец, общ. Етрополе, обл. София
272
86
95220
2
Нестинарка
Nestinarka
(48619) гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас
1698
87
95234
2
Оазис
Oazis
(44094) с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас
1697
88
94256
2
Орехчето
Orehcheto
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
286
89
94561
2
Острицата
Ostritsata
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1494
90
94280
2
Панорама
Panorama
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
286
91
94811
2
Панорама I
Panorama I
(54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна
266
92
94825
2
Панорама II
Panorama II
(54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна
266
93
94839
2
Панорама III
Panorama III
(54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна
266
94
94993
2
Пашовото
Pashovoto
(44389) с. Лъга, общ. Етрополе, обл. София
272
95
94229
2
Перчемлията
Perchemliyata
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
286
96
94188
2
Пети километър
Peti kilometar
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
271
97
95529
2
Пирин
Pirin
(61813) гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград
1822
98
95181
2
Планински туристически комплекс "Беклемето"
Planinski turisticheski kompleks "Beklemeto"
(02448) с. Балканец, общ. Троян, обл. Ловеч
(03486) с. Бели Осъм, общ. Троян, обл. Ловеч
1688
99
94321
2
Планова
Planova
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
100
96147
2
Побит камък
Pobit kamak
(52012) с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София
1854

Моля изчакайте