Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Код на типа
Име
Транслитерация
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
Код на документа
121
94352
2
Сотира
Sotira
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
122
94976
2
Спиловица
Spilovitsa
(87391) с. Ямна, общ. Етрополе, обл. София
272
123
94931
2
Стубела
Stubela
(62582) с. Рибарица, общ. Етрополе, обл. София
272
124
94770
2
Студен кладенец
Studen kladenets
(53691) с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна
266
125
94130
2
Стълпище
Stalpishte
(47977) с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе
247
126
94873
2
Суха река
Suha reka
(27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
272
127
94575
2
Сухото дере
Suhoto dere
(32425) с. Изворище, общ. Бургас, обл. Бургас
268
128
94349
2
Сълзица
Salzitsa
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
129
95248
2
Тарфа
Tarfa
(44094) с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас
1700
130
94441
2
Телевизионна кула
Televizionna kula
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
131
94743
2
Терасите
Terasite
(00182) гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна
266
132
95491
2
Тополите
Topolite
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
133
94497
2
Траката-разширение
Trakata-razshirenie
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
134
94767
2
Трите воденици
Trite vodenitsi
(21988) с. Долище, общ. Аксаково, обл. Варна
266
135
94705
2
Трите кладенчета
Trite kladencheta
(47202) с. Маринка, общ. Бургас, обл. Бургас
268
136
95604
2
Туристически комплекс Армира
Turisticheski kompleks Armira
(32024) гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково
1986
137
94037
2
Узунджата
Uzundzhata
(58356) гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас
257
138
94695
2
Училищното
Uchilishtnoto
(47202) с. Маринка, общ. Бургас, обл. Бургас
268
139
95087
2
Фазанарията
Fazanariyata
(58503) гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна
1611
140
94502
2
Фатрико дере
Fatriko dere
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261

Моля изчакайте