Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Код на типа
Име
Транслитерация
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
Код на документа
101
94424
2
Под селото
Pod seloto
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
102
94808
2
Поляните
Polyanite
(39459) с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич
266
103
95323
2
Помпена станция
Pompena stantsia
(56397) с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе
1815
104
94397
2
Прибой
Priboy
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
105
94246
2
Припек
Pripek
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
286
106
95312
2
Пристанище
Pristanishte
(56397) с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе
1815
107
95128
2
Промишлена зона - Искра
Promishlena zona - Iskra
(32826) с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив
1670
108
94616
2
Пръстницата
Prastnitsata
(06776) с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас
268
109
95443
2
Птицата
Ptitsata
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
110
94335
2
Пчелина
Pchelina
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
111
96007
2
Равно расте
Ravno raste
(34120) с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. София
1854
112
94887
2
Райкьовец
Raykyovets
(27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
272
113
94383
2
Ракитника
Rakitnika
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
114
94945
2
Рибарица
Ribaritsa
(62582) с. Рибарица, общ. Етрополе, обл. София
272
115
94928
2
Рибарника
Ribarnika
(27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
272
116
95438
2
Рибарско селище
Ribarsko selishte
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
117
95515
2
Росенец
Rosenets
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
118
95251
2
Севлиевски лозя
Sevlievski lozya
(65927) гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово
1701
119
94099
2
Семково
Semkovo
(BLG02) общ. Белица, обл. Благоевград
1931
120
95090
2
Солницата
Solnitsata
(58503) гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна
1611

Моля изчакайте