Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Код на типа
Име
Транслитерация
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
Код на документа
61
94201
2
Кринчовица
Krinchovitsa
(87374) гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол
267
62
94277
2
Крушова градина
Krushova gradina
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
286
63
95282
2
"Кунино Енерджи" - АД, Бетонов възел
"Kunino Enerdzhi" - AD, Betonov vazel
(40645) с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца
1704
64
95279
2
"Кунино Енерджи" - АД, Сградоцентрала
"Kunino Enerdzhi" - AD, Sgradotsentrala
(40645) с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца
1704
65
99958
1
Курортен комплекс "Албена"
Kurorten kompleks "Albena"
(DOB03) общ. Балчик, обл. Добрич
222
66
98226
1
Курортен комплекс "Боровец"
Kurorten kompleks "Borovets"
(SFO39) общ. Самоков, обл. София
222
67
95306
2
Курортен комплекс Върбица
Kurorten kompleks Varbitsa
(SHU10) общ. Върбица, обл. Шумен
1810
68
94015
1
Курортен комплекс "Златни пясъци"
Kurorten kompleks "Zlatni pyasatsi"
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
222
69
94085
1
Курортен комплекс "Международен младежки център - Приморско"
Kurorten kompleks "Mezhdunaroden mladezhki centar - Primorsko"
(BGS27) общ. Приморско, обл. Бургас
222
70
98230
1
Курортен комплекс "Пампорово"
Kurorten kompleks "Pamporovo"
(SML31) общ. Смолян, обл. Смолян
(SML38) общ. Чепеларе, обл. Смолян
222
71
94040
1
Курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена"
Kurorten kompleks "Sv. sv. Konstantin i Elena"
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
222
72
98212
1
Курортен комплекс "Слънчев бряг"
Kurorten kompleks "Slanchev bryag"
(BGS15) общ. Несебър, обл. Бургас
222
73
95056
2
Курорт "Огняновски минерални бани"
Kurort "Ognyanovski mineralni bani"
(BLG13) общ. Гърмен, обл. Благоевград
1369
74
95042
2
Курорт "Сливенски минерални бани"
Kurort "Slivenski mineralni bani"
(30990) с. Злати войвода, общ. Сливен, обл. Сливен
1352
75
96462
2
Къмпинг – Добруджа
Kamping – Dobrudzha
(83017) гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич
1962
76
95066
2
Кюмбетите
Kyumbetite
(58503) гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна
1611
77
94410
2
Летище
Letishte
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
78
94784
2
Лозите
Lozite
(37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна
266
79
94592
2
Лозницата
Loznitsata
(07332) гр. Българово, общ. Бургас, обл. Бургас
268
80
94633
2
Лозята
Lozyata
(06776) с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас
268

Моля изчакайте