Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Код на типа
Име
Транслитерация
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
Код на документа
141
95114
2
Фотоволтаичен парк - Адата
Fotovoltaichen park - Adata
(59080) гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
1670
142
95131
2
Фотоволтаичен парк - Кунин Ямач
Fotovoltaichen park - Kunin Yamach
(59080) гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
1670
143
95159
2
Фотоволтаичен парк - Мерата
Fotovoltaichen park - Merata
(36230) с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив
1670
144
95399
2
Фотоволтаичен парк Мочура
Fotovoltaichen park Mochura
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
145
95145
2
Фотоволтаичен парк - Чилингирско
Fotovoltaichen park - Chilingirsko
(59080) гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
1670
146
94914
2
Хаджирашова чешма
Hadzhirashova cheshma
(27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
272
147
94191
2
Хайдушки поляни
Haydushki polyani
(SML31) общ. Смолян, обл. Смолян
600
148
95176
2
Хоталич
Hotalich
(65927) гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово
1677
149
95594
2
Хълмовете на Плана
Halmovete na Plana
(65231) гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София
1920
150
94112
2
Цигов чарк
Tsigov chark
(62004) гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик
254
151
94157
2
Червенка
Chervenka
(81178) гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас
256
152
94215
2
Черешево
Chereshevo
(PDV39) общ. Кричим, обл. Пловдив
619
153
94263
2
Черешова градина
Chereshova gradina
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
286
154
95501
2
Черни дол
Cherni dol
(34120) с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. София
1854
155
94681
2
Черниците
Chernitsite
(47202) с. Маринка, общ. Бургас, обл. Бургас
268
156
94798
2
Черноморска панорама
Chernomorska panorama
(37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна
(54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна
266
157
95580
2
Черноморска панорама Ювез
Chernomorska panorama Yuvez
(37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна
1884
158
95265
2
Чифлика
Chiflika
(65927) гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово
1701
159
94869
2
Чичера
Chichera
(27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
272
160
94722
2
Чолакова чешма
Cholakova cheshma
(39164) с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас
260

Моля изчакайте