Селищни образувания

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Код на типа
Име
Транслитерация
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието землище е селищното образувание
Код на документа
21
95460
2
Брастите - 1
Brastite - 1
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
22
95474
2
Брастите - 2
Brastite - 2
(07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
1821
23
94628
2
Брястите
Bryastite
(06776) с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас
268
24
94530
2
Бялата чешма и Дъбравата
Byalata cheshma i Dabravata
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
25
98260
1
Ваканционно селище "Дюни"
Vakantsionno selishte "Dyuni"
(BGS21) общ. Созопол, обл. Бургас
222
26
94486
2
Ваялар
Vayalar
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
27
94023
2
ВЕЦ Долна Бешовица на р. Искър
VETS Dolna Beshovitsa na r. Iskar
(22023) с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца
243
28
94174
2
Вилна зона "Крушов баир"
Vilna zona "Krushov bair"
(37798) гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца
259
29
94472
2
Виница-север
Vinitsa-sever
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
30
95553
2
Върбите
Varbite
(BLG28) общ. Кресна, обл. Благоевград
1861
31
94650
2
Върбицата
Varbitsata
(72151) с. Твърдица, общ. Бургас, обл. Бургас
268
32
94160
2
Гладно поле
Gladno pole
(40227) с. Крушовица, общ. Елин Пелин, обл. София
262
33
94455
2
Горна трака
Gorna traka
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
34
94900
2
Горунака
Gorunaka
(27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
272
35
94513
2
Дели сава
Deli sava
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
36
94126
2
ДЗС
DZS
(63427) гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
246
37
95217
2
Диньов гьол
Dinyov gyol
(48619) гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас
1696
38
94469
2
Добрева чешма
Dobreva cheshma
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
261
39
94753
2
Доброгледски лозя
Dobrogledski lozya
(21587) с. Доброглед, общ. Аксаково, обл. Варна
266
40
94232
2
Долна Трака
Dolna Traka
(VAR06) общ. Варна, обл. Варна
286

Моля изчакайте