Документи за промяна

Филтри за търсене

Идентификационен код
Вид
Име
Транслитерация
Институция, издала документа
Номер
Дата на издаване на документа
Дата на влизане в сила на документа
Брой на "Държавен вестник"
Дата на издаване на вестника
1
427
Служебен документ
Документ за утвърждаване кодовете по NUTS за 2001 год.
Document for confirming of the NUTS codes for 2001
Национален статистически институт
\
01/01/2001
01/01/2001
2
618
Служебен документ
Документ за утвърждаване на кодовете по NUTS за 2004 год.
Document for confirming of the NUTS codes for 2004
Национален статистически институт
\
01/01/2004
01/01/2004
3
23
Закон
Закон за административно-териториални промени в страната от 12.08.1991 г.
Law of the administrative territorial changes in the country ( 12.08.1991)
Народно събрание
\
12/08/1991
26/08/1991
69
22/08/1991
4
1
Закон
Закон за административно-териториалното устройство на Република България от 03.06.1995 г.
Law of the administrative territorial structure of the Republic of Bulgaria ( 03.06.1995)
Народно събрание
\
03/06/1995
18/07/1995
63
14/07/1995
5
9
Закон
Закон за административното деление на територията на държавата
Law for the administrative division of the territory of the state (17.05.1901)
Народно събрание
\
17/05/1901
17/05/1901
104
17/05/1901
6
3
Закон
Закон за административното деление територията на Княжеството
Law for the administrative division of the territory of the Principality of Bulgaria (23.05.1880)
Народно събрание
\
23/05/1880
26/05/1880
45
23/05/1880
7
1492
Закон
Закон за въвеждане изменения в административно-териториялното деление на княжеството от 06.02.1906 г
Фердинанд Сакскобурготски
\
06/02/1906
08/02/1906
30
08/02/1906
8
1464
Закон
Закон за изменение и допълнение на Закона за местните избори от 27.07.2007 г.
Law on amendment and supplement of "Law for the local elections" (27.07.2007)
Народно събрание
\
27/07/2007
03/08/2007
63
03/08/2007
9
651
Закон
Закон за изменение и допълнение на Закона за народните съвети от 04.02.1958 г.
Law on amendment and supplement of "Law of People's councils" ( 04.02.1958)
Народно събрание
\
04/11/1958
15/11/1958
90
11/11/1958
10
654
Закон
Закон за изменение и допълнение на Закона за народните съвети от 12.12.1978 г.
Law on amendment and supplement of "Law of People's councils" ( 12.12.1978)
Народно събрание
\
12/12/1978
12/12/1978
97
12/12/1978
11
655
Закон
Закон за изменение и допълнение на Закона за народните съвети от 15.12.1987 г.
Law on amendment and supplement of "Law of People's councils" ( 15.12.1987)
Народно събрание
\
15/12/1987
15/12/1987
97
15/12/1987
12
653
Закон
Закон за изменение и допълнение на Закона за народните съвети от 16.06.1964 г.
Law on amendment and supplement of "Law of People's councils" ( 16.06.1964)
Народно събрание
\
13/06/1964
20/06/1964
47
16/06/1964
13
652
Закон
Закон за изменение и допълнение на Закона за народните съвети от 17.03.1959 г.
Law on amendment and supplement of "Law of People's councils" ( 17.03.1959)
Народно събрание
\
17/03/1959
21/03/1959
22
17/03/1959
14
14
Закон
Закон за изменение и допълнение на Закона за териториално и селищно устройство от 30.12.1977 г.
Law on amendment and supplement of "Law of territorial and populated place structure" ( 30.12.1977)
Народно събрание
\
30/12/1977
01/01/1978
102
30/12/1977
15
7
Закон
Закон за изменение и допълнение на ЗАТУРБ
Law on amendment and supplement of "Law of the administrative territorial structure of the Republic of Bulgaria" (19.12.1998)
Народно събрание
\
19/12/1998
01/01/1999
154
28/12/1998
16
638
Закон
Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА от 28.07.1999 г.
Law on amendment and supplement of "Law for the local government and the local administration" ( 28.07.1999)
Народно събрание
\
28/07/1999
03/08/1999
69
03/08/1999
17
1148
Закон
Закон за изменение и допълнение на Наредбата-закон за Столичната голяма община от 27.06.1947 г.
Law on amendment and supplement of "Decree of capital minicipality" (27.06.1947)
Народно събрание
\
27/06/1947
07/07/1947
154
07/07/1947
18
660
Закон
Закон за изменение на ЗАТУРБ от 04.09.2003 г.
Law on amendment of "Law of the administrative territorial structure of the Republic of Bulgaria" ( 04.09.2003)
Народно събрание
\
04/09/2003
13/09/2003
80
09/09/2003
19
1747
Закон
Закон за изменение на ЗАТУРБ от 17.11.2011 г.
Народно събрание
\
17/11/2011
02/12/2011
95
02/12/2011
20
739
Закон
Закон за изменение на ЗАТУРБ от 20.05.2005 г.
Law on amendment and supplement of "Law of the administrative territorial structure of the Republic of Bulgaria" ( 20.05.2005)
Народно събрание
\
20/05/2005
07/06/2005
46
03/06/2005

Моля изчакайте