Документи за промяна

Филтри за търсене

Идентификационен код
Вид
Име
Транслитерация
Институция, издала документа
Номер
Дата на издаване на документа
Дата на влизане в сила на документа
Брой на "Държавен вестник"
Дата на издаване на вестника
141
1284
Заповед
Заповед 2986 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
Ordinance №2986/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2986
28/12/1943
06/03/1944
51
06/03/1944
142
1285
Заповед
Заповед 2987 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
Ordinance №2987/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2987
28/12/1943
06/03/1944
51
06/03/1944
143
1287
Заповед
Заповед 2988 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
Ordinance №2988/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2988
28/12/1943
06/03/1944
51
06/03/1944
144
1290
Заповед
Заповед 2989 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
Ordinance №2989/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2989
28/12/1943
08/03/1944
53
08/03/1944
145
1292
Заповед
Заповед 2991 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
Ordinance №2991/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2991
28/12/1943
22/03/1944
65
22/03/1944
146
1291
Заповед
Заповед 2992 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
Ordinance №2992/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2992
28/12/1943
22/03/1944
65
22/03/1944
147
1542
Заповед
Заповед 3007 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
Ordinance №3007/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3007
30/08/1934
06/09/1934
128
06/09/1934
148
1531
Заповед
Заповед 3008 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
Ordinance №3008/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3008
30/08/1934
01/09/1934
124
01/09/1934
149
1532
Заповед
Заповед 3009 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
Ordinance №3009/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3009
30/08/1934
01/09/1934
124
01/09/1934
150
1533
Заповед
Заповед 3010 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
Ordinance №3010/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3010
30/08/1934
01/09/1934
124
01/09/1934
151
1534
Заповед
Заповед 3011 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
Ordinance №3011/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3011
30/08/1934
01/09/1934
124
01/09/1934
152
1535
Заповед
Заповед 3012 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
Ordinance №3012/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3012
30/08/1934
01/09/1934
124
01/09/1934
153
1536
Заповед
Заповед 3013 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
Ordinance №3013/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3013
30/08/1934
01/09/1934
124
01/09/1934
154
1537
Заповед
Заповед 3014 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
Ordinance №3014/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3014
30/08/1934
01/09/1934
124
01/09/1934
155
1538
Заповед
Заповед 3015 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
Ordinance №3015/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3015
30/08/1934
01/09/1934
124
01/09/1934
156
1539
Заповед
Заповед 3016 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
Ordinance №3016/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3016
30/08/1934
01/09/1934
124
01/09/1934
157
1540
Заповед
Заповед 3017 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
Ordinance №3017/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3017
30/08/1934
01/09/1934
124
01/09/1934
158
1541
Заповед
Заповед 3018 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
Ordinance №3018/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3018
30/08/1934
01/09/1934
124
01/09/1934
159
1277
Заповед
Заповед 3036 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г.
Ordinance №3036/31.12.1943 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3036
31/12/1943
01/01/1945
39
19/02/1944
160
1280
Заповед
Заповед 3037 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г.
Ordinance №3037/31.12.1943 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
3037
31/12/1943
01/01/1945
39
19/02/1944

Моля изчакайте