Документи за промяна

Филтри за търсене

Идентификационен код
Вид
Име
Транслитерация
Институция, издала документа
Номер
Дата на издаване на документа
Дата на влизане в сила на документа
Брой на "Държавен вестник"
Дата на издаване на вестника
121
1123
Заповед
Заповед 2918 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2918/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2918
31/12/1945
27/02/1946
46
27/02/1946
122
1023
Заповед
Заповед 2918 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
Ordinance №2918/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2918
29/12/1942
16/01/1943
11
16/01/1943
123
1024
Заповед
Заповед 2919 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
Ordinance №2919/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2919
29/12/1942
16/01/1943
11
16/01/1943
124
1131
Заповед
Заповед 291 на Министерство на вътрешните работи от 04.03.1946 г.
Ordinance №291/04.03.1946 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
291
04/03/1946
11/03/1946
56
11/03/1946
125
1025
Заповед
Заповед 2920 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
Ordinance №2920/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2920
29/12/1942
16/01/1943
11
16/01/1943
126
1026
Заповед
Заповед 2921 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
Ordinance №2921/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2921
29/12/1942
16/01/1943
11
16/01/1943
127
1130
Заповед
Заповед 292 на Министерство на вътрешните работи от 04.03.1946 г.
Ordinance №292/04.03.1946 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
292
04/03/1946
11/03/1946
56
11/03/1946
128
1042
Заповед
Заповед 2960 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1942 г.
Ordinance №2960/31.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2960
31/12/1942
11/05/1943
102
11/05/1943
129
1522
Заповед
Заповед 2961 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
Ordinance №2961/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2961
25/08/1934
30/08/1934
122
30/08/1934
130
1030
Заповед
Заповед 2961 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1942 г.
Ordinance №2961/31.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2961
31/12/1942
29/03/1943
69
29/03/1943
131
1523
Заповед
Заповед 2962 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
Ordinance №2962/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2962
25/08/1934
30/08/1934
122
30/08/1934
132
1524
Заповед
Заповед 2963 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
Ordinance №2963/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2963
25/08/1934
30/08/1934
122
30/08/1934
133
1525
Заповед
Заповед 2964 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
Ordinance №2964/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2964
25/08/1934
30/08/1934
122
30/08/1934
134
1526
Заповед
Заповед 2965 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
Ordinance №2965/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2965
25/08/1934
30/08/1934
122
30/08/1934
135
1527
Заповед
Заповед 2966 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
Ordinance №2966/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2966
25/08/1934
30/08/1934
122
30/08/1934
136
1528
Заповед
Заповед 2967 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
Ordinance №2967/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2967
25/08/1934
30/08/1934
122
30/08/1934
137
1529
Заповед
Заповед 2968 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
Ordinance №2968/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2968
25/08/1934
30/08/1934
122
30/08/1934
138
1530
Заповед
Заповед 2969 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
Ordinance №2969/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2969
25/08/1934
30/08/1934
122
30/08/1934
139
1275
Заповед
Заповед 2984 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
Ordinance №2984/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2984
28/12/1943
07/02/1944
28
07/02/1944
140
1288
Заповед
Заповед 2985 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
Ordinance №2985/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2985
28/12/1943
01/01/1944
51
06/03/1944

Моля изчакайте