Документи за промяна

Филтри за търсене

Идентификационен код
Вид
Име
Транслитерация
Институция, издала документа
Номер
Дата на издаване на документа
Дата на влизане в сила на документа
Брой на "Държавен вестник"
Дата на издаване на вестника
1621
643
Указ
Указ 93 на Държавния съвет на НРБ от 24.01.1979 г.
Decree №93/24.01.1979 of the State Council of People's Republic of Bulgaria
Държавен съвет на НРБ
93
24/01/1979
26/01/1979
8
26/01/1979
1622
570
Указ
Указ 93 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
Decree № 93/07.04.1992 of the President of the Republic of Bulgaria
Президент на Републиката
93
07/04/1992
21/04/1992
32
17/04/1992
1623
1304
Указ
Указ 949 на Президиум на Народното събрание от 03.12.1949 г.
Decree №949/03.12.1949 of the Presidium of the National Assembly
Президиум на Народното събрание
949
03/12/1949
12/12/1949
285
08/12/1949
1624
610
Указ
Указ 94 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
Decree № 94/07.04.1992 of the President of the Republic of Bulgaria
Президент на Републиката
94
07/04/1992
21/04/1992
32
17/04/1992
1625
1344
Указ
Указ 957 на Президиум на Народното събрание от 09.12.1949 г.
Decree №957/09.12.1949 of the Presidium of the National Assembly
Президиум на Народното събрание
957
09/12/1949
16/12/1949
288
12/12/1949
1626
1009
Указ
Указ 959 на Президиума на Народното събрание от 15.06.1971 г.
Decree №959/15.06.1971 of the Presidium of the National Assembly
Президиум на Народното събрание
959
15/06/1971
18/06/1971
48
18/06/1971
1627
839
Указ
Указ 959 на Президиума на Народното събрание от 23.12.1965 г.
Decree № 959/23.12.1965 of the Presidium of the National Assembly
Президиум на Народното събрание
959
23/12/1965
28/12/1965
102
28/12/1965
1628
611
Указ
Указ 95 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
Decree № 95/07.04.1992 of the President of the Republic of Bulgaria
Президент на Републиката
95
07/04/1992
21/04/1992
32
17/04/1992
1629
841
Указ
Указ 960 на Президиума на Народното събрание от 23.12.1965 г.
Decree № 960/23.12.1965 of the Presidium of the National Assembly
Президиум на Народното събрание
960
23/12/1965
04/01/1966
1
04/01/1966
1630
1345
Указ
Указ 967 на Президиум на Народното събрание от 19.12.1949 г.
Decree №967/19.12.1949 of the Presidium of the National Assembly
Президиум на Народното събрание
967
19/12/1949
25/12/1949
296
21/12/1949
1631
612
Указ
Указ 96 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
Decree № 96/07.04.1992 of the President of the Republic of Bulgaria
Президент на Републиката
96
07/04/1992
21/04/1992
32
17/04/1992
1632
526
Указ
Указ 970 на Държавния съвет на НРБ от 26.03.1986 г.
Decree №970/26.03.1986 of the State Council of People's Republic of Bulgaria
Държавен съвет на НРБ
970
26/03/1986
04/04/1986
27
04/04/1986
1633
840
Указ
Указ 977 на Президиума на Народното събрание от 29.12.1965 г.
Decree № 977/29.12.1965 of the Presidium of the National Assembly
Президиум на Народното събрание
977
29/12/1965
31/12/1965
103
31/12/1965
1634
614
Указ
Указ 97 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
Decree № 97/07.04.1992 of the President of the Republic
Президент на Републиката
97
07/04/1992
21/04/1992
32
17/04/1992
1635
69
Указ
Указ 97 на Президента на Републиката от 28.04.1994 г.
Decree № 97/28.04.1994 of the President of the Republic of Bulgaria
Президент на Републиката
97
28/04/1994
21/05/1994
41
17/05/1994
1636
801
Указ
Указ 97 на Президиума на Народното събрание от 09.02.1963 г.
Decree № 97/09.02.1963 of the Presidium of the National Assembly
Президиум на Народното събрание
97
09/02/1963
16/02/1963
12
12/02/1963
1637
615
Указ
Указ 98 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
Decree № 98/07.04.1992 of the President of the Republic of Bulgaria
Президент на Републиката
98
07/04/1992
21/04/1992
32
17/04/1992
1638
70
Указ
Указ 98 на Президента на Републиката от 28.04.1994 г.
Decree № 98/28.04.1994 of the President of the Republic of Bulgaria
Президент на Републиката
98
28/04/1994
21/05/1994
41
17/05/1994
1639
1010
Указ
Указ 990 на Президиума на Народното събрание от 17.06.1971 г.
Decree №990/17.06.1971 of the Presidium of the National Assembly
Президиум на Народното събрание
990
17/06/1971
22/06/1971
49
22/06/1971
1640
1011
Указ
Указ 991 на Президиума на Народното събрание от 17.06.1971 г.
Decree №991/17.06.1971 of the Presidium of the National Assembly
Президиум на Народното събрание
991
17/06/1971
22/06/1971
49
22/06/1971

Моля изчакайте