Документи за промяна

Филтри за търсене

Идентификационен код
Вид
Име
Транслитерация
Институция, издала документа
Номер
Дата на издаване на документа
Дата на влизане в сила на документа
Брой на "Държавен вестник"
Дата на издаване на вестника
1641
544
Указ
Указ 9 на Председателя на Републиката от 04.01.1991 г.
Decree № 9/04.01.1991 of the President of the Republic of Bulgaria
Президент на Републиката
9
04/01/1991
15/01/1991
3
11/01/1991
1642
1856
Служебен документ
Функционална типизация на населените места в НР България от 08.06.1979 г.
Министерски съвет
\
08/06/1979
08/06/1979

Моля изчакайте