Документи за промяна

Филтри за търсене

Идентификационен код
Вид
Име
Транслитерация
Институция, издала документа
Номер
Дата на издаване на документа
Дата на влизане в сила на документа
Брой на "Държавен вестник"
Дата на издаване на вестника
81
1133
Заповед
Заповед 287 на Министерство на вътрешните работи от 04.03.1946 г.
Ordinance №287/04.03.1946 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
287
04/03/1946
11/03/1946
56
11/03/1946
82
1111
Заповед
Заповед 2880 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2880/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2880
31/12/1945
09/01/1946
5
09/01/1946
83
1116
Заповед
Заповед 2885 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2885/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2885
31/12/1945
12/01/1946
8
12/01/1946
84
1115
Заповед
Заповед 2886 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2886/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2886
31/12/1945
09/01/1946
5
09/01/1946
85
1112
Заповед
Заповед 2887 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2887/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2887
31/12/1945
09/01/1946
5
09/01/1946
86
1113
Заповед
Заповед 2888 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2888/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2888
31/12/1945
09/01/1946
5
09/01/1946
87
1114
Заповед
Заповед 2889 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2889/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2889
31/12/1945
09/01/1946
5
09/01/1946
88
1543
Заповед
Заповед 2896 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2896/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2896
23/08/1934
11/09/1934
132
11/09/1934
89
1507
Заповед
Заповед 2897 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2897/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2897
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
90
1508
Заповед
Заповед 2898 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2898/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2898
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
91
1509
Заповед
Заповед 2899 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2899/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2899
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
92
1029
Заповед
Заповед 289 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 12.03.1943 г.
Ordinance №289/12.03.1943 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
289
12/03/1943
25/03/1943
66
25/03/1943
93
1510
Заповед
Заповед 2900 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2900/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2900
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
94
1511
Заповед
Заповед 2901 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2901/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2901
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
95
1512
Заповед
Заповед 2902 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2902/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2902
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
96
1513
Заповед
Заповед 2903 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2903/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2903
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
97
1514
Заповед
Заповед 2904 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2904/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2904
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
98
1515
Заповед
Заповед 2905 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2905/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2905
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
99
1516
Заповед
Заповед 2906 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2906/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2906
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
100
1518
Заповед
Заповед 2907 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2907/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2907
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934

Моля изчакайте