Документи за промяна

Филтри за търсене

Идентификационен код
Вид
Име
Транслитерация
Институция, издала документа
Номер
Дата на издаване на документа
Дата на влизане в сила на документа
Брой на "Държавен вестник"
Дата на издаване на вестника
101
1517
Заповед
Заповед 2908 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2908/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2908
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
102
1519
Заповед
Заповед 2909 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2909/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2909
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
103
1016
Заповед
Заповед 2909 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
Ordinance №2909/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2909
29/12/1942
05/01/1943
3
05/01/1943
104
1132
Заповед
Заповед 290 на Министерство на вътрешните работи от 04.03.1946 г.
Ordinance №290/04.03.1946 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
290
04/03/1946
11/03/1946
56
11/03/1946
105
1520
Заповед
Заповед 2910 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2910/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2910
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
106
1117
Заповед
Заповед 2910 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2910/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2910
31/12/1945
23/01/1946
16
23/01/1946
107
1521
Заповед
Заповед 2911 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
Ordinance №2911/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2911
23/08/1934
27/08/1934
120
27/08/1934
108
1119
Заповед
Заповед 2911 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2911/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2911
31/12/1945
15/02/1946
36
15/02/1946
109
1118
Заповед
Заповед 2912 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance № 2912 /31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2912
31/12/1945
15/02/1946
36
15/02/1946
110
1018
Заповед
Заповед 2912 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
Ordinance №2912/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2912
29/12/1942
16/01/1943
11
16/01/1943
111
1121
Заповед
Заповед 2913 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2913/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2913
31/12/1945
15/02/1946
36
15/02/1946
112
1017
Заповед
Заповед 2913 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
Ordinance №2913/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2913
29/12/1942
16/11/1943
11
16/11/1943
113
1120
Заповед
Заповед 2914 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2914/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2914
31/12/1945
15/02/1946
36
15/02/1946
114
1019
Заповед
Заповед 2914 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
Ordinance №2914/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2914
29/12/1942
16/01/1943
11
16/01/1943
115
1125
Заповед
Заповед 2915 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2915/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2915
31/12/1945
28/02/1946
47
28/02/1946
116
1020
Заповед
Заповед 2915 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
Ordinance №2915/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2915
29/12/1942
16/01/1943
11
16/01/1943
117
1122
Заповед
Заповед 2916 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2916/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2916
31/12/1945
27/02/1946
46
27/02/1946
118
1021
Заповед
Заповед 2916 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
Ordinance №2916/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2916
29/12/1942
16/01/1943
11
16/01/1943
119
1124
Заповед
Заповед 2917 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
Ordinance №2917/31.12.1945 of the Ministry of interior
Министерство на вътрешните работи
2917
31/12/1945
27/02/1946
46
27/02/1946
120
1022
Заповед
Заповед 2917 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
Ordinance №2917/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
2917
29/12/1942
16/01/1943
11
16/01/1943

Моля изчакайте