Премини към основното съдържание

Тема "Статистически класификации"

Стандартна външнотърговска класификация, Ревизия 4

вторник, 2 декември 2008 - 14:26
Класификацията е национална версия на Стандартната международна търговска класификация, Ревизия 4 (SITC, Rev. 4), разработена от Статистическата служба на ООН. Стандартната външнотърговска класификация се използва за целите на външнотърговската статистика.
Изданието включва въведение, структура и кодова таблица на преход, съдържаща се в структурата на класификацията към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (HS).
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на eлектронен носител (CD).

Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ - 2008)

сряда, 21 май 2008 - 16:43
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба публикацията "Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ - 2008)". Изданието е българска версия на Европейската номенклатура на промишлената продукция (PRODPROM List 2008) и е задължителна за използване при изследването на промишлената продукция. Номенклатурата влиза в сила от 1 януари 2008 година.
Публикацията съдържа:
- Заповед на председателя на Националния статистически институт

Класификация на икономическите дейности 2008 (КИД - 2008)

сряда, 30 януари 2008 - 13:55
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба електронната публикация "Класификация на икономическите дейности 2008", утвърдена с краткото наименование КИД-2008, а за международно използване - NACE.BG-2008.
КИД-2008 е българската версия на общия за държавите - членки на ЕС, ревизиран класификационен стандарт NACE, Rev. 2.

Класификация на областите на образование и обучение 2008 (КОО 2008)

понеделник, 14 януари 2008 - 14:30
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба електронната версия на публикацията "Класификация на областите на образование и обучение 2008" (КОО 2008). Тя има за цел да класифицира образователните програми по области на образование и обучение.