Премини към основното съдържание

Тема "Общи статистически издания"

Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021

понеделник, 14 август 2023 - 10:00

Националният статистически институт представя на потребителите на статистически данни електронното издание Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021. Публикацията обобщава резултатите от проведеното пилотно изследване на равнопоставеното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения. Обект на наблюдението са заетите ръководни длъжности от висше и средно управленско ниво в институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и в други самостоятелни структури извън тях.

Статистически справочник 2023 (на английски език)

сряда, 5 юли 2023 - 09:00

Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2023 на английски език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2018 - 2022 година.

Статистически справочник 2023

сряда, 5 юли 2023 - 09:00

Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2023 на български език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2018 - 2022 година.

България 2023

сряда, 21 юни 2023 - 13:25

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2023. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Статистически годишник 2022

сряда, 7 юни 2023 - 09:00
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 90-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен формат.

В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2016 - 2021 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Районите, областите и общините в Република България 2021

сряда, 1 март 2023 - 10:30

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2021.

Градове и техните функционални градски райони в Република България, 2010 - 2020

четвъртък, 23 февруари 2023 - 16:50

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си електронна публикация „Градове и техните функционални градски райони в Република България, 2010 - 2020“.

Изданието е подготвено в рамките на проект „Събиране на данни за градовете и статистика на под-национално ниво“, който се реализира с финансовата подкрепа на Евростат.

Каталог на статистическите издания 2023

петък, 30 септември 2022 - 12:39

Националният статистически институт информира всички потребители на статистическа информация, че излязоха от печат Каталозите на статистическите издания на български и английски език. Каталозите съдържат информация за публикациите, които НСИ ще издаде през следващата година, с техните видове, цени и срокове за излизане от печат.

Статистически справочник 2022 (на английски език)

сряда, 10 август 2022 - 11:00
Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2022 на английски език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2017 - 2021 година.

България 2022

понеделник, 4 юли 2022 - 17:20

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2022. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.