Премини към основното съдържание

Тема "Общи статистически издания"

Статистически годишник 1973 година

четвъртък, 20 юни 2024 - 14:35

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1973 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения.

Статистически годишник 1972 година

понеделник, 17 юни 2024 - 14:30

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1972 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения.

България 2024

петък, 14 юни 2024 - 12:30

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и на английски език) рекламна брошура България 2024. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Статистически справочник 2024

петък, 14 юни 2024 - 12:00

Публикацията Статистически справочник 2024 на български език е достъпна за потребителите на статистическа информация.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2019 - 2023 година.

Статистически годишник 1971 година

четвъртък, 13 юни 2024 - 14:45

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1971 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения.

Статистически годишник 1970 година

понеделник, 10 юни 2024 - 14:40

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1970 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения.

Статистически годишник 1969 година

четвъртък, 6 юни 2024 - 16:20

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1969 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения.

Списание „Статистика“, бр. 2/2023

четвъртък, 6 юни 2024 - 15:00

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 2 за 2023 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

Развитие на съвременната статистическата теория и практика
Статистически изследвания и анализ на данни
Бизнес интелигентни системи и изкуствен интелект
Статистика за всеки

Статистически годишник 1968 година

понеделник, 3 юни 2024 - 15:00

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1968 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XIX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения.

Статистически годишник 2023

понеделник, 3 юни 2024 - 10:00

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите
на статистическа информация от страната и чужбина 91-вото издание на годишник на Република България в печатен формат.

В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2017 - 2022 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.