Премини към основното съдържание

Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство (ПРОДАГРО - 2008)

Публикувано на: 10.03.2008 - 10:02
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба електронната публикация "Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство (ПРОДАГРО - 2008)". Номенклатурата е разработена въз основа на Класификацията на продуктите по икономически дейности и методиките, използвани при икономическите изследвания и анализи на продукцията на селското, горското и рибното стопанство, в съответствие с изискванията на Евростат. Номенклатурата влиза в сила от 1 януари 2008 г. и е задължителна съгласно Закона за статистиката.
Публикацията съдържа:
- Заповед на председателя на Националния статистически институт
- Правилник за прилагане на Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство (ПРОДАГРО-2008)
- Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство (ПРОДАГРО-2008) - структура на номенклатурата в табличен вид, връзка с КН-2008
- Кодова таблица на преход ПРОДАГРО-2008 - ПРОДАГРО-2007
- Кодова таблица на преход ПРОДАГРО-2008 - Комбинирана номенклатура-2008.
 
Изданието е на електронен носител (CD) и се публикува в интернет сайта на НСИ.
 
Цена: 10.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в касата на НСИ
гр. София 1038
ул. “Панайот Волов“ № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ