Премини към основното съдържание

Стандартна външнотърговска класификация, Ревизия 4

Публикувано на: 02.12.2008 - 14:26
Класификацията е национална версия на Стандартната международна търговска класификация, Ревизия 4 (SITC, Rev. 4), разработена от Статистическата служба на ООН. Стандартната външнотърговска класификация се използва за целите на външнотърговската статистика.
Изданието включва въведение, структура и кодова таблица на преход, съдържаща се в структурата на класификацията към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (HS).
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на eлектронен носител (CD).
 
Цена: 10.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
 
В брой - в касата на НСИ
гр. София 1038
ул. “Панайот Волов“ № 2
 
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
(Утвърдена със заповед № РД 07-305/18.09.2008 г. на Председателя на НСИ, обнародвана в ДВ бр. 86 от 3.10.2008 г.)
 
Статистическа област