Премини към основното съдържание

Класификация на икономическите дейности 2008 (КИД - 2008)

Публикувано на: 30.01.2008 - 13:55
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба електронната публикация "Класификация на икономическите дейности 2008", утвърдена с краткото наименование КИД-2008, а за международно използване - NACE.BG-2008.
КИД-2008 е българската версия на общия за държавите - членки на ЕС, ревизиран класификационен стандарт NACE, Rev. 2.
Основното предназначение на класификацията е да даде възможност за събиране и представяне на сравними статистически данни по икономически дейности, както и инструмент при икономически анализи, когато е необходимо групиране по видове дейности.
Публикацията съдържа:
- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на статистическата класификация на икономическите дейности NACE, Rev. 2;
- Заповед на председателя на Националния статистически институт;
- Методологични бележки в помощ на потребителите за правилното разбиране и вярното интерпретиране на класификацията, нейните цели и използване, основни понятия, правила и друга полезна информация;
- Класификация (структура на класификацията), представена в табличен вид на различни нива - сектори, раздели и изцяло, както и връзките с предходната версия на класификацията - НКИД-2003, и с ISIC, Rev. 4 на ООН;
- Обяснителни бележки за съдържанието на позициите - главно на последното ниво на класификацията;
- Кодова таблица на преход между НКИД-2003 и КИД-2008.
 
Цена: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ