Премини към основното съдържание

Регионални публикации

София в числа 2015

вторник, 15 март 2016 - 16:08
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Югозапад, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) печатна и електронна публикация „София в числа 2015”. Изданието е продължение на периодичните публикации „София в числа”, издавани на всеки пет години.

Население и демографски процеси в област Русе през 2014 г.

четвъртък, 16 юли 2015 - 12:03
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация Население и демографски процеси в област Русе през 2014 година (на български език).

Изданието съдържа богата информация, свързана с демографските събития в област Русе през 2014 г. и последните десет години. Включени са данни за броя и структурата на населението по основни признаци; отразено е и неговото естествено и механично движение.

Русе 2014

понеделник, 20 април 2015 - 14:44
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация Русе 2014 (само на български език).

Русе 2013

сряда, 17 декември 2014 - 13:38
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация Русе 2013 (само на български език).

Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

четвъртък, 2 октомври 2014 - 11:54

Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

Население и демографски процеси в област Русе през 2013 г.

понеделник, 29 септември 2014 - 15:28
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Население и демографски процеси в област Русе през 2013 г.” (само на български език).
Изданието съдържа богата информация, свързана с демографските събития в област Русе през 2013 и последните десет години. Включени са данни за броя и структурата на населението по основни признаци; отразено е и неговото естествено и механично движение.

Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011

петък, 13 декември 2013 - 14:51
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

Население и демографски процеси в област Русе през 2012 г.

четвъртък, 17 октомври 2013 - 11:00
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Население и демографски процеси в област Русе през 2012 г.” (само на български език).
Изданието съдържа богата информация, свързана с демографските събития в област Русе през 2012 г. и последните десет години. Включени са данни за броя и структурата на населението по основни признаци, отразено е и неговото естествено и механично движение.

Русе 2012

вторник, 24 септември 2013 - 09:13
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Русе предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Русе 2012” (само на български език).

Статистически сборник - област Велико Търново 2013

вторник, 25 юни 2013 - 16:54
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Велико Търново, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Статистически сборник - област Велико Търново 2013” (на български език).
Изданието съдържа данни за демографското, социално-икономическото и екологичното състояние на областта и общините в нея за периода 2007 - 2011 г. в различни класификационни агрегации и разрези. Подбрани са най-важните показатели за очертаване на профила и спецификата на областта.