Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1929 - 1930 година

Публикувано на: 29.02.2024 - 14:30

Сборният том на Статистическия годишник на Българското Царство за 1929 - 1930  г. е достъпeн за потребителите в уеб пространството. Публикацията излиза от печат през 1930 г. и е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни. В изданието са публикувани данни за състоянието на населението според всички преброявания проведени в България. Статистическият годишник се състои от 518 страници и е на български и френски език.