Премини към основното съдържание

Новини

България като държава - координатор на статистическата работна група към ОЧИС, отчете успешен двегодишен мандат

сряда, 14 декември 2022 - 16:55

„Силно вярвам, че събития като срещата днес са от решаващо значение за подобряване на производствения процес в статистиката и по този начин ще имат положително въздействие върху качеството на официалната статистика, както и ще благоприятстват нарастването на доверието на потребителите в нея.“ Това подчерта председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов по време на откриването на втората в рамките на българския мандат годишна среща на Работната група за обмен на статистически данни и икономическа информация към Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС).

НСИ осигурява методологична помощ на експерти от Косово и Босна и Херцеговина

вторник, 13 декември 2022 - 17:15

Експерти от статистическите служби на Косово и Босна и Херцеговина са на 3-дневно посещение в Националния статистически институт в рамките на проект „ИПА 2019 Многонационална програма за сътрудничество в областта на статистиката в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Турция за бъдещо членство в ЕС“. Целта на посещението е да бъде оказана методологична помощ при изчисляването на индексите на потребителските цени и паритетите на покупателна способност.

Доц. д-р Михаил Кончев, заместник-председател на НСИ връчи грамоти на ученици от Професионална гимназия по икономика - Сливен

петък, 9 декември 2022 - 15:00

На 7 ноември 2022 г. отдел „Статистически изследвания - Сливен“ при ТСБ - Югоизток, организира тържествена церемония за връчване на грамоти на ученици от Професионална гимназия по икономика (ПГИ) „Проф. д-р Димитър Табаков“ -  Сливен, победили в първото по рода си в страната статистическо състезание за инфографика на тема: „Статистиката е забавна. Официалните статистически данни през погледа на учениците“.

Събитието се проведе в зала „Георги Данчев“ в сградата на Областна администрация - Сливен.

Националният статистически съвет прие Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма за 2022 г. и новата Национална статистическа програма за 2023 година

четвъртък, 8 декември 2022 - 17:40

На свое присъствено заседание Националният статистически съвет прие единодушно Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2022 г., както и Националната статистическа програма за 2023 година.

На 8 декември студентите в България отбелязват своя празник

сряда, 7 декември 2022 - 16:00

Студентският празник се отбелязва в България на 8 декември от 1916 година.
Тази година в нашата страна ще празнуват 226 981 студенти.
Основание да отбележат този ден имат още 1 560 хил. души в с висше образование, според данните от Преброяване 2021.

Честит празник, студенти!

Председателят на НСИ се срещна със заместник-председателя на Българската стопанска камара

сряда, 7 декември 2022 - 14:20

Председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов се срещна със заместник-председателя на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева и експерти от камарата.

Поводът за срещата е желанието на НСИ и БСК за оптимално сътрудничество. Присъстващите обсъдиха възможността НСИ да предоставя данни, а експертите от камарата да изготвят аналитични материали. Анализите ще бъдат различни по обхват, но с пряко значение за бизнес средата  в България.

Среща на високо равнище на тема „Сътрудничество в областта на статистиката в контекста на дискусията за присъединяването към ОИСР и членството в Европейската статистическа система“

вторник, 6 декември 2022 - 11:00

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов участва в среща на ръководителите на националните статистически служби на Хърватия, Румъния и България и представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на тема „Статистическото сътрудничество в контекста на дискусията за присъединяването към организацията и членството в Европейската статистическа система“. Събитието беше организирано от Хърватското статистическо бюро и се проведе в Загреб.

Председателят на НСИ и президентът на КНСБ обсъдиха бъдещо сътрудничество

петък, 2 декември 2022 - 17:00

На среща в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов се срещна с президента на КНСБ Пламен Димитров. На срещата присъства и директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Любослав Костов.

Новина за окончателни годишни данни

сряда, 30 ноември 2022 - 11:00

НСИ публикува окончателни данни за 2021 г. за дейността на нефинансовите предприятия, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните дружества и фондове и предприятията с нестопанска цел съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.

За повече информация можете да посетите сайта на НСИ (https://www.nsi.bg/bg/node/13213/ , https://www.nsi.bg/bg/node/1817/) или ИС „Инфостат“.

Влияние на броя и структурата на населението на България върху социалните и икономическите процеси в страната - видео

петък, 25 ноември 2022 - 09:30

Проследете дискусията с участието на доц. д-р Елица Димитрова от Института за изследване на населението и човека при БАН и Петър Ганев от Института за пазарна икономика.