Премини към основното съдържание

Новини

На 8 декември студентите в България отбелязват своя празник

сряда, 7 декември 2022 - 16:00

Студентският празник се отбелязва в България на 8 декември от 1916 година.
Тази година в нашата страна ще празнуват 226 981 студенти.
Основание да отбележат този ден имат още 1 560 хил. души в с висше образование, според данните от Преброяване 2021.

Честит празник, студенти!

Председателят на НСИ се срещна със заместник-председателя на Българската стопанска камара

сряда, 7 декември 2022 - 14:20

Председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов се срещна със заместник-председателя на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева и експерти от камарата.

Поводът за срещата е желанието на НСИ и БСК за оптимално сътрудничество. Присъстващите обсъдиха възможността НСИ да предоставя данни, а експертите от камарата да изготвят аналитични материали. Анализите ще бъдат различни по обхват, но с пряко значение за бизнес средата  в България.

Среща на високо равнище на тема „Сътрудничество в областта на статистиката в контекста на дискусията за присъединяването към ОИСР и членството в Европейската статистическа система“

вторник, 6 декември 2022 - 11:00

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов участва в среща на ръководителите на националните статистически служби на Хърватия, Румъния и България и представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на тема „Статистическото сътрудничество в контекста на дискусията за присъединяването към организацията и членството в Европейската статистическа система“. Събитието беше организирано от Хърватското статистическо бюро и се проведе в Загреб.

Председателят на НСИ и президентът на КНСБ обсъдиха бъдещо сътрудничество

петък, 2 декември 2022 - 17:00

На среща в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов се срещна с президента на КНСБ Пламен Димитров. На срещата присъства и директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Любослав Костов.

Новина за окончателни годишни данни

сряда, 30 ноември 2022 - 11:00

НСИ публикува окончателни данни за 2021 г. за дейността на нефинансовите предприятия, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните дружества и фондове и предприятията с нестопанска цел съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.

За повече информация можете да посетите сайта на НСИ (https://www.nsi.bg/bg/node/13213/ , https://www.nsi.bg/bg/node/1817/) или ИС „Инфостат“.

Влияние на броя и структурата на населението на България върху социалните и икономическите процеси в страната - видео

петък, 25 ноември 2022 - 09:30

Проследете дискусията с участието на доц. д-р Елица Димитрова от Института за изследване на населението и човека при БАН и Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

 

 

Представяне на данните за етнокултурни характеристики на населението, Преброяване 2021 – видео

четвъртък, 24 ноември 2022 - 14:00

На семинар за национални и регионални медии Националният статистически институт представи данните от Преброяване 2021 за етнокултурните характеристики на населението.

 

 

Очаквайте данните за етнокултурни характеристики на населението, Преброяване 2021

сряда, 23 ноември 2022 - 15:40

На 24 ноември 2022 г. от 14.00 ч. на семинар за национални и регионални медии Националният статистически институт ще обяви данните от Преброяване 2021 за етнокултурните характеристики на населението. Освен присъствено на всеки от журналистите е осигурена възможност да проследи събитието и онлайн, което ще бъде излъчвано във Facebook и YouTube каналите на НСИ, както и на сайта на Преброяване 2021.

НСИ и Институт GATE обучават в Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив

петък, 18 ноември 2022 - 14:10

На 17 ноември 2022 г. в Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив се проведе специализирано обучение с лектори от Националния статистически институт (НСИ) и Института GATE към Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ на тема: „Практически подходи при откриването на дезинформация“. Пред аудитория от около 50 души, представители на читалищната общност от Пловдив и региона, бяха поставени акценти върху понятията дезинформация, мисинформация, фалшиви новини, начините за разпространение, методите за проверка за истинност и обществената значимост на борбата с тези явления.

Студенти от УНСС посетиха Националния статистически институт

четвъртък, 17 ноември 2022 - 10:25

На 16 ноември на посещение в Националния статистически институт бяха студенти четвъртокурсници от специалността „Статистика и иконометрия“ от Университета за национално и световно стопанство.  Гостите бяха приветствани с добре дошли от директора на дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, госпожа Антоанета Илкова