Премини към основното съдържание

Новини

Евростат под микроскоп

вторник, 22 юни 2021 - 18:10

Европейският консултативен съвет за статистическо управление започва партньорска проверка на Евростат

Проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2021 и 2022 година“

вторник, 15 юни 2021 - 17:15
Националният статистически институт започна работа по проект на тема „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2021 и 2022 година“ в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 2021.0038. В рамките на проекта ще бъдат проведени четири статистически наблюдения:
  • Събиране на данни за използването на ИКТ и електронна търговия в предприятията през 2021 година;
  • Събиране на данни за използването на ИКТ и електронна търговия в предприятията през 2022 година;

1 юни - Международен ден на детето

понеделник, 31 май 2021 - 15:00

Идеята за детския празник се ражда през 1925 г. на Световната конференция в Женева, посветена на благосъстоянието на децата.

Като Международен ден за защита на децата е учреден през 1949 г. от Съвета на Международната демократична федерация на жените, а от 1950 г. се чества официално в 51 държави.

През 2012 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации обявява първи юни и за Световен ден на родителите като признание на ролята им за благосъстоянието на децата и спазването на техните права.

НСИ търси допълнителни преброители и контрольори

вторник, 25 май 2021 - 16:17

От днес, 25 май, желаещите да участват в Преброяването на населението и жилищния фонд 2021 като преброители и контрольори могат да подават документи в общините. Крайният срок е 10 юни, а необходимите документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на преброяването -

www.census2021.bg.

Онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

четвъртък, 20 май 2021 - 09:30

На 17 и 18 май 2021 г. се проведе онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, организирана съвместно от Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA).

Конференцията мина под надслов „Първи резултати и следващи стъпки“. Участваха представители на Европейската комисия, международни организации, държавната и местните власти, научната общност и на неправителствените организации.

НСИ започна работа по проект „Доверена умна статистика (TSS) - мрежа за изучаване на уебпространството (WIN)“

понеделник, 10 май 2021 - 16:30

През април 2021 г. Националният статистически институт започна работа по четиригодишния проект „Доверена умна статистика (TSS) - мрежа за изучаване на уебпространството (WIN)“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101035829 - 2020-PL-SmartStat.

НСИ започна работа по проект „Иновативни инструменти и източници за изследвания, базирани на дневник - наблюдение на домакинските бюджети и бюджет на времето - тестване и поддръжка“

сряда, 28 април 2021 - 11:00

През април 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Иновативни инструменти и източници за изследвания, базирани на дневник - наблюдение на домакинските бюджети и бюджет на времето - тестване и поддръжка“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия
№ 101034162 - 2020-BG-INNOV.

Проект „Енергийна статистика: подкрепа за Енергийния съюз и допълнително дезагрегиране на крайното потребление на енергията“

четвъртък, 22 април 2021 - 14:50

През април 2021 г. Националният статистически институт започва работа по проект „Енергийна статистика: подкрепа за Енергийния съюз и допълнително дезагрегиране на крайното потребление на енергията“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101034246-2020-BG-ENERGY.

Проектът е организиран в два последователни във времето и независими един от друг работни пакета.

През март 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“

понеделник, 19 април 2021 - 14:15

През март 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101023440 - 2020-BG-CEPCW.

С „билет“ за европейския кръг на олимпиадата по статистика за ученици 2021

четвъртък, 15 април 2021 - 12:30

Приключи онлайн гласуването и работата на журито в публичния кръг преди европейското представяне на българските отбори. Надпреварата беше оспорвана и на много високо ниво. Нито пандемията от COVID-19, нито дистанционната форма на обучение през почти цялата учебна година попречиха на таланта и устрема на мотивираните ментори и ученици. Напротив - трудното време и трудните условия като че ли ги амбицираха още повече. За едни беше въпрос на чест да докажат, че предишните им постижения не са случайни, а за други - че и с първа изява може да се стигне до финала.