Премини към основното съдържание

Новини

Работни семинари за подготовка за Петата олимпиада по статистика за ученици 2021/2022 и Международния конкурс за статистически плакат 2022/2023

вторник, 21 декември 2021 - 14:20

От 15 до 17 декември Националният статистически институт (НСИ) проведе в гр. Пловдив работни семинари с учители, които ще подготвят отбори от ученици за участие в Петата олимпиада по статистика за ученици 2021/2022 и Международния конкурс за статистически плакат 2022/2023.           

Започна изплащането на възнагражденията на преброителите и контрольорите

четвъртък, 9 декември 2021 - 17:20

Националният статистически институт започна изплащането на отработените възнаграждения на преброителите и контрольорите, участвали в Преброяване 2021. До 15 декември над 18 000 преброители и близо 5 000 контрольори ще получат възнагражденията си по личните си банкови сметки. Тези, които нямат или не са предоставили номер на сметка при сключването на договорите, ще могат да получат парите си на гише във всеки клон на банка ДСК.

Правителството одобри ангажимент, свързан с доверието в статистиката

четвъртък, 9 декември 2021 - 16:50

Ангажимент, свързан с доверието в статистиката, беше одобрен от Министерски съвет и ще бъде подписан от министър-председателя. С него изпълнителната власт гарантира, че статистическата ни система изпълнява принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика - професионална независимост, мандат да събиране на данни и достъп до данни, безпристрастност и обективност, качество на данните, точност и надеждност, достъпност и яснота и т.н.

В Стратегията за развитие на Националната статистическа система за периода 2021 - 2027 г. на фокус са гражданите

четвъртък, 9 декември 2021 - 16:45

Министерският съвет прие Стратегията за развитие на Националната статистическа система на България за периода 2021 - 2027 година. Едни от основните акценти в документа са задълбочаване на работата със заинтересованите страни и намаляване на тежестта на респондентите.

В Стратегията са дефинирани четири приоритетни теми: Модерна и ефективна Национална статистическа система; Високо качество и доверие в официалната статистика; Преход от статистически данни към статистическа информация с добавена стойност; Активно сътрудничество с национални и международни партньори.

Проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“

сряда, 10 ноември 2021 - 17:00

През ноември Националният статистически институт започна работа по проект „Осигуряване на базисна информация за изчисляване на паритети на покупателната способност (ППС)“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101051339-21-BG-PPP.

По покана на НСИ близо 50 експерта от Черноморския регион дискутираха предизвикателствата пред официалната статистика заради Ковид-19

сряда, 10 ноември 2021 - 13:25

Националният статистически институт на Република България организира на 4 и 5 ноември двудневен онлайн семинар на тема „Предизвикателствата пред официалната статистика по време на пандемията от Ковид-19“. Събитието е част от календара на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) и се проведе в съответствие с Плана за действие на Работната група за обмен на статистически данни и икономическа информация.

Обществена консултация относно новата регулаторна рамка за европейската статистика на населението

понеделник, 1 ноември 2021 - 13:50

Европейската комисия разработва нова регулаторна рамка за европейската статистика на населението, чиято цел е да обедини демографската статистика, статистиката на миграциите и преброяването. В тази връзка се провежда обществена консултация и всички заинтересовани страни - институции, организации и граждани, се приканват да дадат своето мнение до 23 декември 2021 година.

През периода ноември 2021 - февруари 2022 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Изследване на насилието, основано на пол“

понеделник, 1 ноември 2021 - 09:40

През ноември 2021 г. в изпълнение на Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 960467-2019-BG-GBV SURVEY-2 Националният статистически институт (НСИ) започва провеждането на анкетно проучване сред домакинствата по проект „Изследване на насилието, основано на пол“.

20 октомври - Европейски ден на статистиката

сряда, 20 октомври 2021 - 11:00

На 20 октомври Европейската статистическа система (ЕСС) отбелязва за шести път Европейския ден на статистиката под мотото „Статистиката - ваксина за защита на демокрацията и борба с вируса на дезинформацията“. По този повод Европейският статистически консултативен комитет публикува изявление за необходимостта от справяне с дезинформацията чрез засилване на производството и използването на висококачествена статистическа информация с най-високи стандарти за прозрачност и отчетност като жизненоважно средство за защита на свободата и демокрацията.

Пета европейска олимпиада по статистика за ученици 2021/2022

вторник, 19 октомври 2021 - 14:30

През учебната 2021/2022 година ще се проведе Петата европейска олимпиада по статистика за ученици (ЕОС), която се организира от Евростат и 19 от държавите - членки на ЕС. Три нови държави се присъединяват към състезанието през тази година - Исландия, Лихтенщайн и Люксембург.