Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, 2015 = 100

Динамичен ред: HPI_2.1.xls

ИЦЖ по статистически райони - 2015=1001,2
(индекс)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2023
IV тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 192.78
    Северна и Югоизточна България 175.50
    Северозападен 174.28
    Северен централен 173.41
    Североизточен 187.46
    Югоизточен 166.82
    Югозападна и Южна централна България 204.92
    Югозападен 212.01
    Южен централен 176.14
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 179.02
    Северна и Югоизточна България 152.32
    Северозападен 112.11
    Северен централен 134.55
    Североизточен 176.82
    Югоизточен 143.44
    Югозападна и Южна централна България 194.57
    Югозападен 198.61
    Южен централен 177.50
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 201.32
    Северна и Югоизточна България 187.16
    Северозападен 186.55
    Северен централен 186.74
    Североизточен 192.81
    Югоизточен 181.80
    Югозападна и Южна централна България 210.90
    Югозападен 219.54
    Южен централен 175.69

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024