Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, 2015 = 100

Динамичен ред: HPI_2.1.xls

ИЦЖ по статистически райони, 2015=1001,2
(индекс)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2021
III тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 150.90
    Северна и Югоизточна България 134.67
    Северозападен 138.74
    Северен централен 137.54
    Североизточен 141.87
    Югоизточен 127.79
    Югозападна и Южна централна България 162.06
    Югозападен 165.72
    Южен централен 147.42
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 145.44
    Северна и Югоизточна България 122.58
    Северозападен 114.16
    Северен централен 122.37
    Североизточен 139.46
    Югоизточен 113.41
    Югозападна и Южна централна България 158.65
    Югозападен 161.60
    Южен централен 146.06
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 154.12
    Северна и Югоизточна България 140.44
    Северозападен 142.78
    Северен централен 141.98
    Североизточен 142.86
    Югоизточен 136.89
    Югозападна и Южна централна България 163.54
    Югозападен 167.29
    Южен централен 149.02

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
29.12.2021