Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, 2015 = 100

Динамичен ред: HPI_2.1.xls

ИЦЖ по статистически райони - 2015=1001,2
(индекс)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2022
IV тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 175.14
    Северна и Югоизточна България 157.73
    Северозападен 158.80
    Северен централен 165.71
    Североизточен 165.09
    Югоизточен 149.91
    Югозападна Южна централна България 187.25
    Югозападен 193.42
    Южен централен 162.22
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 161.98
    Северна и Югоизточна България 140.64
    Северозападен 128.07
    Северен централен 148.55
    Североизточен 157.33
    Югоизточен 130.79
    Югозападна Южна централна България 174.62
    Югозападен 177.18
    Южен централен 163.62
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 183.36
    Северна и Югоизточна България 166.11
    Северозападен 163.96
    Северен централен 170.67
    Североизточен 168.96
    Югоизточен 162.07
    Югозападна Южна централна България 195.21
    Югозападен 203.44
    Южен централен 161.68

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.03.2023