Премини към основното съдържание

ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HPI_2.5.xls

ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители - предходното тримесечие = 1001,2,3
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Градове Код Тип на закупените жилища 2024
I 4 тримесечие
София H.1. Общ ИЦЖ 8.6
H.1.1. Нови жилища 10.4
H.1.2. Съществуващи жилища 7.4
Пловдив H.1. Общ ИЦЖ 4.3
H.1.1. Нови жилища -1.4
H.1.2. Съществуващи жилища 9.5
Варна H.1. Общ ИЦЖ 9.0
H.1.1. Нови жилища 8.3
H.1.2. Съществуващи жилища 9.4
Бургас H.1. Общ ИЦЖ 2.7
H.1.1. Нови жилища 3.4
H.1.2. Съществуващи жилища 2.4
Русе H.1. Общ ИЦЖ -0.9
H.1.1. Нови жилища /
H.1.2. Съществуващи жилища -0.7
Стара Загора H.1. Общ ИЦЖ 5.2
H.1.1. Нови жилища 12.2
H.1.2. Съществуващи жилища 2.3

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 По данни на НСИ към 31.12.2022 г. шестте града с население над 120 000 жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора
3 Предварителни данни
4 В изпълнение на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1470 на Комисията от 17 юли 2023 г. за определяне на методическите и техническите спецификации във връзка с индекса на цените на жилищата и с индекса на цените на жилищата, обитавани от техните собственици, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1148 на Комисията, от началото на 2024 година Индекс на цените на жилищата се изчислява с тегла, които отразяват средната годишна стойност на сделките с жилища, изчислена от предходната година.
/ - поради ниска точност стойностите не се публикуват
24.06.2024