Премини към основното съдържание

ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HPI_2.5.xls

ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители - предходното тримесечие = 1001,2,4,5
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Градове Код Тип на закупените жилища 2022
I тримесечие
София H.1. Общ ИЦЖ 7.3
H.1.1. Нови жилища 4.9
H.1.2. Съществуващи жилища 9.1
Пловдив H.1. Общ ИЦЖ 3.3
H.1.1. Нови жилища 4.5
H.1.2. Съществуващи жилища 2.4
Варна 3 H.1. Общ ИЦЖ 3.6
H.1.1. Нови жилища -1.3
H.1.2. Съществуващи жилища 6.3
Бургас H.1. Общ ИЦЖ 2.8
H.1.1. Нови жилища -1.6
H.1.2. Съществуващи жилища 4.6
Русе H.1. Общ ИЦЖ 8.0
H.1.1. Нови жилища 13.8
H.1.2. Съществуващи жилища 6.7
Стара Загора H.1. Общ ИЦЖ 0.9
H.1.1. Нови жилища 2.1
H.1.2. Съществуващи жилища 0.4

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 По данни на НСИ към 31.12.2021 г. шестте града с население над 120 000 жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора
3 Не се включват продажби в курортни комплекси
4 Предварителни данни
5 прекъснат динамичен ред - от началото на 2022 г. ИЦЖ се изчисляват от административен източник на данни (Имотният регистър)
24.06.2022