Премини към основното съдържание

Свлачища за периода 2010-2020 година

Динамичен ред: Crisis1.12.xls

СВЛАЧИЩА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 24 154 996 1 830 . 1 364 400 66 132
Благоевград . . . . . . . .
Бургас . . . . . . . .
Варна 1 38 38 . . . 38 .
Велико Търново . . . . . . . .
Видин . . . . . . . .
Враца . . . . . . . .
Габрово . . . . . . . .
Добрич 1 . 28 . . . 28 28
Кърджали 10 1 280 58 . 58 . . .
Кюстендил 1 35 35 . 35 . . .
Ловеч . . . . . . . .
Монтана . . . . . . . .
Пазарджик . . . . . . . .
Перник . . . . . . . .
Плевен 1 . . . . . . .
Пловдив 1 152 253 . . . . . .
Разград . . . . . . . .
Русе . . . . . . . .
Силистра . . . . . . . .
Сливен 3 420 400 . . 400 . 89
Смолян 6 970 1 271 . 1 271 . . 15
София (столица) . . . . . . . .
София . . . . . . . .
Стара Загора . . . . . . . .
Търговище . . . . . . . .
Хасково . . . . . . . .
Шумен . . . . . . . .
Ямбол . . . . . . . .

Забележки:
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 78 общински администрации.
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
'.' - липсват данни.
30.11.2021