Премини към основното съдържание

Земетресения за периода 2010-2020 година

Динамичен ред: Crisis1.13.xls

 

През 2020 г. не са отчетени земетресения, при които да са нарушени или застрашени живота, здравето и имуществото на големи групи от хора, територия, околна среда, културни и материални ценности на страната.

За данни от предходни години изтеглете таблицата.