Премини към основното съдържание

Население към 31.12. по пол


Население към 31.12. по пол
(Брой)
Населени места /
градове
2019 2020
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
България 6 951 482 3 369 646 3 581 836 6 916 548 3 349 715 3 566 833
София 1 242 568 594 890 647 678 1 221 785 584 506 637 279
Пловдив 347 851 164 971 182 880 342 048 161 934 180 114
Варна 336 216 162 280 173 936 332 394 160 041 172 353
Бургас 201 779 95 633 106 146 198 593 93 792 104 801
Плевен 95 086 45 074 50 012 91 119 42 914 48 205
Русе 141 231 68 407 72 824 135 440 65 269 70 171
Видин 40 620 19 589 21 031 39 568 18 986 20 582
Стара Загора 134 726 64 316 70 410 125 732 59 648 66 084
Сливен 84 985 40 462 44 523 83 371 39 592 43 779
Добрич 82 240 39 109 43 131 80 936 38 328 42 608
Шумен 75 442 35 930 39 512 72 997 34 604 38 393
Перник 72 241 34 567 37 674 71 504 34 140 37 364
Ямбол 67 222 32 452 34 770 64 435 30 965 33 470
Хасково 69 219 32 776 36 443 68 298 32 320 35 978
Пазарджик 67 650 32 481 35 169 66 690 31 949 34 741
Благоевград 68 679 32 583 36 096 68 179 32 350 35 829
Велико Търново 68 828 32 625 36 203 66 103 31 078 35 025
Враца 51 674 24 725 26 949 51 020 24 381 26 639
24.04.2023