Премини към основното съдържание

Приходи от дейността на строителните предприятия по вид на строителството


ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 Г. ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО
(Милиони левове)
Наименование Общо Ново строителство и подобрения Поддържане и текущ ремонт
Строителни и монтажни работи 21 142 19 870 1 272
Жилищно строителство 4 089 3 677 412
Нежилищно строителство 3 988 3 128 860
Гражданско строителство 13 065 13 065 х
30.11.2021