Премини към основното съдържание

Приходи от дейността на строителните предприятия по вид на строителството

Динамичен ред: Construction_3.1.1.xls

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2022 Г. ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО
(Милиони левове)
Наименование Общо Ново строителство и подобрения Поддържане и текущ ремонт
Строителни и монтажни работи 21 322 19 785 1 537
Жилищно строителство 5 824 5 322 502
Нежилищно строителство 4 716 3 681 1 035
Гражданско строителство 10 782 10 782 x
30.11.2023