Премини към основното съдържание

Отдел "Информационна и комуникационна инфраструктура"

Отдел „Информационна и комуникационна инфраструктура” осъществява следните дейности:
 

1. планира и изготвя предложения за своевременно обновяване и закупуване на нови технически средства и системен софтуер;

2. извършва инсталиране и системно администриране на сървърите на информационните системи в НСИ;

3. администрира и осъществява мониторинг на сървърите в Информационния център на НСИ;

4. администрира, поддържа и осъществява мониторинг на комуникационната инфраструктура в НСИ;

5. осигурява информационната сигурност на информационната и комуникационната инфраструктура в НСИ;

6. инсталира необходимия софтуер и поддържа персоналните компютри и принтери в НСИ;

7. инсталира и поддържа копирната техника в НСИ;

8. поддържа телефонната мрежа.