Премини към основното съдържание

Отдел "Информационна и комуникационна инфраструктура"

Ивелин Ивов
Началник на отдел "Информационна и комуникационна инфраструктура"
 
 
Роден на 03.05.1986 г. в гр. Ловеч.
 
Образование:
През 2005 г. завършва средно образование в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, специалност „Техник на компютърни системи с придобита втора степен на професионална квалификация“ - гр. Правец.
През 2009 г. завършва бакалавър, специалност „Компютърни системи и технологии“ - Технически университет в гр. София.
През 2012 г. завършва магистър, специалност „Компютърни системи и технологии“ - Технически университет в гр. София.
Професионален опит:
В периода 2011 г. - 2016 г. работи като специалист инсталации и поддръжка на приложения в един от големите доставчици на международен интернет в страната - ITD Network.
В периода 2016 г. - 2020 г. работи като специалист компютърни мрежи и системи във фирма за производство на електронни модули в областта на медицината, авиационната и сателитна техника - CENTILLION.
В периода 2020 г. - 2022 г. работи като главен експерт в дирекция „Информационно обслужване и технологии“ в Агенция по вписванията.
През ноември 2022 г. е назначен за старши експерт в отдел „Информационна и комуникационна инфраструктура“, дирекция „Информационни системи и инфраструктура“ в Националния статистически институт. 
От ноември 2023 г. заема длъжността началник на отдел „Информационна и комуникационна инфраструктура“.

 

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 788
 
 
Отдел „Информационна и комуникационна инфраструктура” осъществява следните дейности:
 

1. планира и изготвя предложения за своевременно обновяване и закупуване на нови технически средства и системен софтуер;

2. извършва инсталиране и системно администриране на сървърите на информационните системи в НСИ;

3. администрира и осъществява мониторинг на сървърите в Информационния център на НСИ;

4. администрира, поддържа и осъществява мониторинг на комуникационната инфраструктура в НСИ;

5. осигурява информационната сигурност на информационната и комуникационната инфраструктура в НСИ;

6. инсталира необходимия софтуер и поддържа персоналните компютри и принтери в НСИ;

7. инсталира и поддържа копирната техника в НСИ;

8. поддържа телефонната мрежа.