Премини към основното съдържание

Отдел "Публикации, библиотека и дигитални продукти"

Здравка Бобева
Началник на отдел "Публикации, библиотека и дигитални продукти"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 521
 

Отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти” осъществява следните дейности:

1. отговаря за съставителството, редакцията и спазването на единния графичен дизайн на НСИ при оформлението на общите статистически публикации;

2. отговаря за редакцията и оформлението на специализираните статистически публикации;

3. разработва информационни материали, брошури, дипляни и др. за предоставяните от НСИ продукти и услуги;

4. осъществява координация и контрол на дейността по предпечатната и печатната подготовка на печатните и електронните публикации на НСИ и статистическия инструментариум;

5. отговаря за редакцията на прессъобщенията с резултатите от статистическите изследвания на български и английски език и координира дейността по публикуването им на сайта на НСИ съвместно с отдел ВПЕУ;

6. разработва годишния Издателски план и Каталога на статистическите издания;

7. изследва и анализира потребителското търсене в областта на печатните и електронните публикации на НСИ и прави предложения за промени в Издателския план, както и за обновяване на библиотечния фонд;

8. организира и координира дейността по абонамента и разпространението на статистическите публикации в системата на НСИ, в страната и чужбина;

9. администрира интернет портала на дигиталната библиотека и осъществява дейности, свързани с развитието на интегрираната информационно-търсеща библиотечна система;

10. осъществява национален и международен книгообмен;

11. обслужва потребители от страната и чужбина в читалнята на библиотеката на НСИ;

12. поддържа архив, в който се съхранява библиотечният фонд от български и международни статистически издания.