Премини към основното съдържание

Отдел "Публикации, библиотека и дигитални продукти"

Здравка Бобева
Началник на отдел "Публикации, библиотека и дигитални продукти"
 

Родена на 10 декември 1963 г. в гр. София.
Магистър по история от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 1987 година.
В Националния статистически институт работи от 2015 г. като заема експертна длъжност до 2020 година. От януари 2020 г. е началник на отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“.
В периода 2008 – 2014 г. работи като началник на отдел в голяма частна компания.
От 1992 до 2008 г. работи в системата на Министерство на образованието и науката, като от 1994 до 2008 г. е директор на специализирана редакция за научно-методическа периодика.
Професионалният й път започва през 1987 г. в ИК „Христо Ботев“.
От 1999 до 2006 г. и от 2010 до 2014 г. е член на дипломатическата мисия на Р България в Р Албания и Р Косово.

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 700
 

 

Отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти” осъществява следните дейности:

1. отговаря за съставителството, редакцията и спазването на единния графичен дизайн на НСИ при оформлението на общите статистически публикации;

2. отговаря за редакцията и оформлението на специализираните статистически публикации;

3. разработва информационни материали, брошури, дипляни и др. за предоставяните от НСИ продукти и услуги;

4. осъществява координация и контрол на дейността по предпечатната и печатната подготовка на печатните и електронните публикации на НСИ и статистическия инструментариум;

5. отговаря за редакцията на прессъобщенията с резултатите от статистическите изследвания на български и английски език и координира дейността по публикуването им на сайта на НСИ съвместно с отдел ВПЕУ;

6. разработва годишния Издателски план и Каталога на статистическите издания;

7. изследва и анализира потребителското търсене в областта на печатните и електронните публикации на НСИ и прави предложения за промени в Издателския план, както и за обновяване на библиотечния фонд;

8. организира и координира дейността по абонамента и разпространението на статистическите публикации в системата на НСИ, в страната и чужбина;

9. администрира интернет портала на дигиталната библиотека и осъществява дейности, свързани с развитието на интегрираната информационно-търсеща библиотечна система;

10. осъществява национален и международен книгообмен;

11. обслужва потребители от страната и чужбина в читалнята на библиотеката на НСИ;

12. поддържа архив, в който се съхранява библиотечният фонд от български и международни статистически издания.