Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 12 декември 2016 - 11:00

Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 63.5% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.4 процентни пункта спрямо предходната година.

петък, 9 декември 2016 - 11:00

През периода януари - септември 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 6.0% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 23 034.5 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 1.5% и достига 24 536.7 млн. лева.

През септември 2016 г. износът за ЕС нараства с 14.7% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 849.0 млн. лв., а вносът е на стойност 2 738.6 млн. лв. и се увеличава с 2.4%.

петък, 9 декември 2016 - 11:00

През 2016 г. 93.7% от предприятията в нефинансовия сектор с 10 и повече заети лица използват компютри, а 91.3% имат достъп до интернет.

четвъртък, 8 декември 2016 - 11:00

По предварителни данни през октомври 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.0% под равнището от предходния месец. През октомври 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 14.0%.

четвъртък, 8 декември 2016 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през октомври 2016 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение на оборота с 2.9% през октомври 2016 г. в сравнение със същия месец на предходната година.

четвъртък, 8 декември 2016 - 11:00

По предварителни данни през октомври 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.3% в сравнение със септември 2016 година. През октомври 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.8% спрямо съответния месец на 2015 година.

вторник, 6 декември 2016 - 14:35

През третото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%.

вторник, 6 декември 2016 - 11:00

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.4% на БВП през третото тримесечие на 2016 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2015 година.

вторник, 6 декември 2016 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2016 г. БВП на един зает се увеличава с 4.2% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

понеделник, 5 декември 2016 - 11:00

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите членки, да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

НСИ представя окончателни резултати от проведеното през 2014 г. Европейско здравно интервю.

Страници