Статистически данниПрессъобщения

петък, 21 октомври 2016 - 14:45

По окончателни данни на Евростат през 2015 г. дефицитът на институционален сектор „Държавно управление” на ЕС-28 възлиза на 347 618 млн. евро, или 2.4% от БВП, и бележи спад спрямо 2014 година.

петък, 21 октомври 2016 - 11:00

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2015 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 1 490 млн. лв., или 1.7% от БВП на България.

Дългът на България за 2015 г. е в размер на 23 049 млн. лв., или 26.0% от БВП.

сряда, 12 октомври 2016 - 11:00

Индексът на потребителските цени за септември 2016 г. спрямо август 2016 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%.

сряда, 12 октомври 2016 - 11:00

През август 2016 г. в страната са функционирали 3 122 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 134.1 хил., а на леглата - 308.9 хиляди. В сравнение с август 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях - с 3.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2016 г., е 5 838.2 хил., или с 13.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през август 2016 г. достигат 298.9 млн. лв., или с 15.2% повече в сравнение с август 2015 година.

понеделник, 10 октомври 2016 - 11:00

През периода януари - август 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 13.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 9 516.1 млн. лв., a вносът спада с 12.5% и е на стойност 10 892.1 млн. лева.

През периода януари - август 2016 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за                   29 691.0 млн. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът намалява с 2.0%, а общата стойност на внесените стоки е 32 631.3 млн. лв. и спада с 3.9%.

понеделник, 10 октомври 2016 - 11:00

През периода януари - юли 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 4.3% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 17 496.6 млн. лв., а вносът от ЕС намалява с 1.0% и достига 18 966.4 млн. лева.

През юли 2016 г. износът за ЕС се увеличава със 7.2% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 817.4 млн. лв., а вносът е на стойност 2 914.9 млн. лв. и намалява с 4.3%.

петък, 7 октомври 2016 - 11:00

По предварителни данни през август 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.7% в сравнение с юли 2016 година. През август 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.6% спрямо съответния месец на 2015 година.

петък, 7 октомври 2016 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през август 2016 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.9% спрямо предходния месец.

петък, 7 октомври 2016 - 11:00

По предварителни данни през август 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% над равнището от предходния месец. През август 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 10.2%.

Страници