Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 14 ноември 2016 - 11:00

Индексът на потребителските цени за октомври 2016 г. спрямо септември 2016 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

понеделник, 14 ноември 2016 - 11:00

През третото тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица е 7.0%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 68.5%.

петък, 11 ноември 2016 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2016 г., показва, че предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 15.2% по-малко в сравнение с предходната 2015 година.

четвъртък, 10 ноември 2016 - 11:00

През септември 2016 г. в страната са функционирали 2 725 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 124.4 хил., а на леглата - 278.4 хиляди. В сравнение със септември 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях - с 5.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2016 г., е 3 073.6 хил., или с 27.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през септември 2016 г. достигат 146.0 млн. лв., или с 28.8% повече в сравнение със септември 2015 година.

четвъртък, 10 ноември 2016 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2016 г. намаляват с 1.9% спрямо края на юни 2016 г. и достигат 2.31 милиона.

През третото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 0.5% спрямо второто тримесечие на 2016 г. и достига 941 лева.

сряда, 9 ноември 2016 - 11:00

През периода януари - септември 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 12.0% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 10 719.0 млн. лв., a вносът спада с 11.1% и е на стойност 12 326.4 млн. лева.

През периода януари - септември 2016 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 33 740.1 млн. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът намалява с 0.5%, а общата стойност на внесените стоки е 36 807.7 млн. лв. и спада с 3.3%.

сряда, 9 ноември 2016 - 11:00

През периода януари - август 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 4.8% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 20 178.2 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 1.1% и достига 21 750.0 млн. лева.

През август 2016 г. износът за ЕС нараства с 8.8% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 681.6 млн. лв., а вносът е на стойност 2 783.6 млн. лв. и се увеличава с 18.1%.

вторник, 8 ноември 2016 - 11:00

По предварителни данни през септември 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.2% в сравнение с август 2016 година. През септември 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.3% спрямо съответния месец на 2015 година.

вторник, 8 ноември 2016 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през септември 2016 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.2% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение на оборота с 2.0% през септември 2016 г. в сравнение със същия месец на предходната година.

вторник, 8 ноември 2016 - 11:00

По предварителни данни през септември 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.5% под равнището от предходния месец. През септември 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 10.0%.

Страници