Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 15 юни 2017 - 11:30

След публикация на „Инфограф“ на тема „Странни данни за доходите в София (област)“ беше извършена проверка и открита техническа грешка, допусната при обработката на годишните данни за 2016 г. от Наблюдението на домакинските бюджети за областите София и София (столица).

Данните, публикувани в информационна система „Инфостат“, са ревизирани на 15.06.2017 година. Ревизията се отнася до следните таблици:

• Общ доход по източници на доходи (общо за страната, по статистически райони и области)

• Паричен доход по източници на доходи (общо за страната, по статистически райони и области)

• Общ разход по групи разходи (общо за страната, по статистически райони и области)

 Паричен разход по групи разходи (общо за страната, по статистически райони и области)

• Потребление на основни хранителни продукти и напитки (общо за страната, по статистически райони и области) (средно на лице).

НСИ изказва благодарност на екипа на „Инфограф“ за откритата грешка и се извинява за причиненото неудобство на потребителите на статистическа информация в област „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“.

сряда, 14 юни 2017 - 11:00

Индексът на потребителските цени за май 2017 г. спрямо април 2017 г. е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус 0.3%.

вторник, 13 юни 2017 - 16:00

Потреблението на човек от населението в стандарти на покупателната способност варира до над два пъти в държавите от ЕС. БВП на човек от населението варира до шест пъти.

понеделник, 12 юни 2017 - 11:00

През април 2017 г. в страната са функционирали 1 965 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 67.2 хил., а на леглата - 148.7 хиляди. В сравнение с април 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.0%, а на леглата в тях - с 1.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2017 г., е 908.0 хил., или с 11.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през април 2017 г. достигат 44.2 млн. лв., или с 16.9% повече в сравнение с април 2016 година.

петък, 9 юни 2017 - 11:00

През периода януари - март 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 12.2% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 7 915.2 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 11.4% и е на стойност 8 773.0 млн. лева.

През март 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 18.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 960.6 млн. лв., а вносът нараства с 10.1% и е на стойност 3 309.6 млн. лева.

петък, 9 юни 2017 - 11:00

През периода януари - април 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 22.1% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 5 653.2 млн. лв., a вносът нараства с 38.5% и е на стойност 6 870.5 млн. лева.

През периода януари - април 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 16 072.4 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 13.0%, а общата стойност на внесените стоки е 18 627.4 млн. лв. и нараства с 19.9%.

петък, 9 юни 2017 - 09:30

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.6% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%.

четвъртък, 8 юни 2017 - 11:00

По предварителни данни през април 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.2% в сравнение с март 2017 година. През април 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.8% спрямо съответния месец на 2016 година.

четвъртък, 8 юни 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през април 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени намалява с 0.5% спрямо предходния месец.

четвъртък, 8 юни 2017 - 11:00

По предварителни данни през април 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.8% под равнището от предходния месец. През април 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 2.0%.

Страници