Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 30 октомври 2017 - 11:00

През август 2017 г. спрямо юли 2017 г. нараства производството на твърди горива - с 4.4%, безоловен бензин - с 1.3%, дизелово гориво - с 2.2%, и електроенергия - с 1.9%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През август 2017 г. спрямо юли 2017 г. нарастват доставките на твърди горива - с 3.3%, пропан-бутанови смеси - с 15.9%, безоловен бензин - с 37.8%, дизелово гориво - с 24.1%, и електроенергия - с 0.7%. Същевременно намаляват доставките на природен газ - с 5.6%.  

петък, 27 октомври 2017 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2017 г. са 570.8 хил., или с 11.9% над регистрираните през септември 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 34.2%, и пътуванията със служебна цел - 20.6%.

През септември 2017 г. посещенията на чужденци в България са 1 270.6 хил., или с 6.6% повече в сравнение със септември 2016 година. През септември 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 46.0%, следвани от посещенията с други цели  - 38.3%, и със служебна цел - 15.7%.

понеделник, 23 октомври 2017 - 15:45

През 2016 г. държавният дефицит и дълг на ЕС-28 намалява в сравнение с 2015 година. В ЕС-28 дефицитът към БВП бележи спад от 2.4% за 2015 г. на 1.7% за 2016 г., а държавният дълг - от 84.5% в края на 2015 г. на 83.2% в края на 2016 година.

понеделник, 23 октомври 2017 - 11:00

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2016 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 36 млн. лв., или 0.04% от БВП на България.

Дългът на България за 2016 г. е в размер на 27 322 млн. лв., или 29.03% от БВП.

петък, 13 октомври 2017 - 11:00

Индексът на потребителските цени за септември 2017 г. спрямо август 2017 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. 

сряда, 11 октомври 2017 - 11:00

През август 2017 г. в страната са функционирали 3 145 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 136.0 хил., а на леглата - 313.0 хиляди. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.7%, а на леглата в тях - с 1.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г., е 5 946.4 хил., или с 1.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през август 2017 г. достигат 323.7 млн. лв., или с 8.3% повече в сравнение с август 2016 година.

вторник, 10 октомври 2017 - 11:00

През периода януари - август 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 16.8% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 11 693.7 млн. лв., a вносът нараства с 26.7% и е на стойност 13 932.8 млн. лева.

През периода януари - август 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 34 093.2 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.9%, а общата стойност на внесените стоки е 38 122.3 млн. лв. и нараства с 16.2%.

понеделник, 9 октомври 2017 - 11:00

По предварителни данни през август 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 0.4% в сравнение с юли 2017 година. През август 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.9% спрямо съответния месец на 2016 година.

понеделник, 9 октомври 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през август 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец.

понеделник, 9 октомври 2017 - 11:00

По предварителни данни през август 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.9% над равнището от предходния месец. През август 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 9.0%.

Страници