Статистически данниПрессъобщения

сряда, 9 ноември 2016 - 11:00

През периода януари - август 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 4.8% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 20 178.2 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 1.1% и достига 21 750.0 млн. лева.

През август 2016 г. износът за ЕС нараства с 8.8% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 681.6 млн. лв., а вносът е на стойност 2 783.6 млн. лв. и се увеличава с 18.1%.

вторник, 8 ноември 2016 - 11:00

По предварителни данни през септември 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.2% в сравнение с август 2016 година. През септември 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.3% спрямо съответния месец на 2015 година.

вторник, 8 ноември 2016 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през септември 2016 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.2% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение на оборота с 2.0% през септември 2016 г. в сравнение със същия месец на предходната година.

вторник, 8 ноември 2016 - 11:00

По предварителни данни през септември 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.5% под равнището от предходния месец. През септември 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 10.0%.

понеделник, 7 ноември 2016 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2016 г. е 476, а новопостроените жилища в тях са 2 379. Спрямо третото тримесечие на 2015 г. сградите са със 101 по-малко, или със 17.5%, а жилищата в тях намаляват със 77, или с 3.1%.

петък, 4 ноември 2016 - 11:00

През октомври 2016 г. общият показател на доверие на потребителите запазва приблизително равнището си от юли.

сряда, 2 ноември 2016 - 11:00

През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 183 жилищни сгради с 4 937 жилища, на 51 административни сгради/офиси и на 1 170 други сгради. Започнал е строежът на 830 жилищни сгради с   3 144 жилища в тях, на 32 административни сгради/офиси и на 585 други сгради.

понеделник, 31 октомври 2016 - 11:00

През 2015 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 847.2 млн. лв., което е с 27.4% повече в сравнение с предходната година.

петък, 28 октомври 2016 - 11:00

През октомври 2016 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството запазва приблизително равнището си от септември. Единствено в сектора на услугите стопанската конюнктура се подобрява.

петък, 28 октомври 2016 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през септември 2016 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо септември 2015 г. е отчетено намаление от 2.0%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2016 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.4%. 

Страници