Статистически данниПрессъобщения

вторник, 14 март 2017 - 11:00

Индексът на потребителските цени за февруари 2017 г. спрямо януари 2017 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%.

понеделник, 13 март 2017 - 11:00

През януари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 12.7% спрямо същия месец на 2016 г. и е в размер на 1 312.1 млн. лв., a вносът нараства с 30.8% и е на стойност   1 574.9 млн. лева.

През януари 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 3 724.0 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 8.7%, а общата стойност на внесените стоки е 4 206.9 млн. лв. и нараства с 21.2%.

понеделник, 13 март 2017 - 11:00

През 2016 г. износът на България за ЕС нараства със 7.2% спрямо 2015 г. и е в размер на    31 153.1 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 2.4% и достига 33 938.5 млн. лева.

През декември 2016 г. износът за ЕС нараства с 12.8% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 439.9 млн. лв., а вносът е на стойност 3 045.2 млн. лв. и се увеличава с 6.3%.

понеделник, 13 март 2017 - 11:00

През януари 2017 г. в страната са функционирали 1 797 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.5 хил., а на леглата - 109.5 хиляди. В сравнение с януари 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.8%, а на леглата в тях - с 1.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2017 г., е 802.0 хил., или с 1.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през януари 2017 г. достигат 41.6 млн. лв., или с 5.5% повече в сравнение с януари 2016 година. 

четвъртък, 9 март 2017 - 11:00

По предварителни данни през януари 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 3.9% в сравнение с декември 2016 година. През януари 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 1.2% спрямо съответния месец на 2016 година.

четвъртък, 9 март 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец.

четвъртък, 9 март 2017 - 11:00

По предварителни данни през януари 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% под равнището от предходния месец. През януари 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 10.3%.

вторник, 7 март 2017 - 13:30

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%.

вторник, 7 март 2017 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват растеж от 3.4% през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

вторник, 7 март 2017 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2016 г. БВП на един зает се увеличава с 2.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Страници