Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 29 септември 2016 - 11:00

През септември 2016 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец. Анкетата отчита подобрение на показателя в промишлеността, строителството и търговията на дребно, докато в сектора на услугите се регистрира понижение.

четвъртък, 29 септември 2016 - 11:00

През юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. нараства производството на: твърди горива - с 30.0%, пропан-бутан - с 22.2%, дизелово гориво - с 1.3%, и електроенергия - с 6.4%. Същевременно намалява производството на безоловен бензин с 1.9%. Производството на природен газ няма изменение.

През юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 28.8%, пропан-бутан - с 24.3%, безоловен бензин - със 140.9%, дизелово гориво - с 55.8%, и електроенергия - с 8.2%. Същевременно намаляват доставките на природен газ с 18.5%.

сряда, 28 септември 2016 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2016 г. са 590.6 хил., или с 15.3% над регистрираните през август 2015 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.7%, и пътуванията със служебна цел - 13.6%.

През август 2016 г. посещенията на чужденци в България са 1 917.5 хил., или с 10.9% повече в сравнение с август 2015 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия - с 18.4%, със служебна цел - с 8.7%, и с други цели - с 0.7%.

понеделник, 26 септември 2016 - 11:00

През 2014 г. България е отделила 15 490.8 млн. лв. за социална защита. За финансирането на социалната защита в страната са отделени 8 199.0 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 8 282.1 млн. лева.

вторник, 20 септември 2016 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2016 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7.3% спрямо второто тримесечие на 2015 година.

петък, 16 септември 2016 - 11:00

По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) през 2015 г. линията на бедност общо за страната e 325.83 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 585.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната. През 2015 г. относителният дял на децата на възраст 0 - 17 години в риск от бедност е 25.4%, или 305.6 хиляди деца.

вторник, 13 септември 2016 - 11:00

Индексът на потребителските цени за август 2016 г. спрямо юли 2016 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. 

вторник, 13 септември 2016 - 11:00

През юли 2016 г. в страната са функционирали 3 079 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 132.9 хил., а на леглата - 306.1 хиляди. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.7%, а на леглата в тях - с 4.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2016 г., е 5 734.8 хил., или с 18.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през юли 2016 г. достигат 286.3 млн. лв., или с 18.0% повече в сравнение с юли 2015 година.

понеделник, 12 септември 2016 - 11:00

През периода януари - юли 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 15.6% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 8 287.3 млн. лв., a вносът спада с 16.0% и е на стойност 9 244.3 млн. лева.

През периода януари - юли 2016 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 25 769.6 млн. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът намалява с 3.1%, а общата стойност на внесените стоки е 28 201.8 млн. лв. и спада с 6.5%.

понеделник, 12 септември 2016 - 11:00

През периода януари - юни 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 3.7% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 14 679.2 млн. лв., а вносът от ЕС намалява с 0.3% и достига 16 051.5 млн. лева.

През юни 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 5.0% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 689.4 млн. лв., а вносът е на стойност 2 880.5 млн. лв. и нараства с 1.8%.

Страници