Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 11 май 2017 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2017 г. е 462, а новопостроените жилища в тях са 1 751. Спрямо първото тримесечие на 2016 г. сградите са със 79 по-малко, или с 14.6%, а жилищата в тях намаляват с 559, или с 24.2%.

сряда, 10 май 2017 - 11:00

През периода януари - март 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20.1% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 4 243.3 млн. лв., a вносът нараства с 41.8% и е на стойност 5 158.3 млн. лева.

През периода януари - март 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за         12 161.3 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 14.8%, а общата стойност на внесените стоки е 13 927.7 млн. лв. и нараства с 21.0%.

вторник, 9 май 2017 - 11:00

През периода януари - февруари 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.0% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 4 957.2 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 12.2% и е на стойност 5 461.2 млн. лева.

През февруари 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 10.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 531.2 млн. лв., а вносът нараства с 8.4% и е на стойност 2 820.1 млн. лева.

вторник, 9 май 2017 - 11:00

По предварителни данни през март 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.7% над равнището от предходния месец. През март 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 5.6%.

вторник, 9 май 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през март 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.8% спрямо предходния месец.

вторник, 9 май 2017 - 11:00

По предварителни данни през март 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.8% в сравнение с февруари 2017 година. През март 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 5.9% спрямо съответния месец на 2016 година.

вторник, 9 май 2017 - 11:00

През април 2017 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 1.6 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население.

сряда, 3 май 2017 - 11:00

През първото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 093 жилищни сгради с 4 692 жилища, на 29 административни сгради/офиси и на 1 141 други сгради. Започнал е строежът на 639 жилищни сгради с 3 218 жилища в тях, на 16 административни сгради/офиси и на 460 други сгради.

петък, 28 април 2017 - 11:00

През февруари 2017 г. спрямо януари 2017 г. нараства производството на твърди горива с 4.4%. Същевременно намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 10.0%, безоловен бензин - с 8.5%, дизелово гориво - с 6.3%, природен газ - с 8.3%, и електроенергия - с 13.8%.

През февруари 2017 г. спрямо януари 2017 г. нарастват доставките на твърди горива - с 3.0%, и  дизелово гориво - с 13.9%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 13.2%, безоловен бензин - с 21.1%, природен газ - с 22.6%, и електроенергия - с 18.0%.

петък, 28 април 2017 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2017 г. са 437.6 хил., или с 23.4% над регистрираните през март 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.5%, следвани от пътуванията със служебна цел - 30.5%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.0%.

През март 2017 г. посещенията на чужденци в България са 474.5 хил., или с 20.1% повече в сравнение с март 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 32.0%, с цел почивка и екскурзия - с 24.3%, и с други цели - с 11.0%.

Страници