Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 11 декември 2017 - 11:00

През периода януари - октомври 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 15.9% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 14 762.5 млн. лв., a вносът нараства с 24.4% и е на стойност 17 444.3 млн. лева.

През периода януари - октомври 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 43 512.5 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.5%, а общата стойност на внесените стоки е 48 255.6 млн. лв. и нараства с 15.4%.

петък, 8 декември 2017 - 11:00

По предварителни данни през октомври 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.6% в сравнение със септември 2017 година. През октомври 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.8% спрямо съответния месец на 2016 година.

петък, 8 декември 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през октомври 2017 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.6% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение на оборота с 3.8% през октомври 2017 г. в сравнение със същия месец на предходната година.

петък, 8 декември 2017 - 11:00

По предварителни данни през октомври 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.8%  над равнището от предходния месец. През октомври 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 10.1%.

петък, 8 декември 2017 - 11:00

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година.

петък, 8 декември 2017 - 11:00

През 2017 г. 96.7% от предприятията в нефинансовия сектор с 10 и повече заети лица използват компютри, а 94.6% имат достъп до интернет.

четвъртък, 7 декември 2017 - 17:00

Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.6% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%.

вторник, 5 декември 2017 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2017 г. БВП на един зает се увеличава с 1.1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

вторник, 5 декември 2017 - 11:00

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.9% на БВП през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. по предварителни оценки.

четвъртък, 30 ноември 2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през октомври 2017 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо октомври 2016 г. е отчетено увеличение с 5.6%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2017 г. остава непроменен спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.5%.

Страници