Статистически данниПрессъобщения

петък, 13 януари 2017 - 11:00

Индексът на потребителските цени за декември 2016 г. спрямо ноември 2016 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.

петък, 13 януари 2017 - 11:00

През ноември 2016 г. в страната са функционирали 1 811 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 53.0 хил., а на леглата - 107.0 хиляди. В сравнение с ноември 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 4.7%, докато леглата в тях остават на същото ниво.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2016 г., е 643.6 хил., или с 10.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през ноември 2016 г. достигат 33.3 млн. лв., или с 14.0% повече в сравнение с ноември 2015 година. 

четвъртък, 12 януари 2017 - 11:00

През периода януари - ноември 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 8.1% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 13 422.6 млн. лв., a вносът спада с 8.4% и е на стойност 15 518.0 млн. лева.

През периода януари - ноември 2016 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 42 128.9 млн. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 1.5%, а общата стойност на внесените стоки е 46 398.6 млн. лв. и спада с 1.8%.

четвъртък, 12 януари 2017 - 11:00

През периода януари - октомври 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 6.2% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 25 925.6 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 2.0% и достига 27 779.6 млн. лева.

През октомври 2016 г. износът за ЕС нараства със 7.5% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 891.1 млн. лв., а вносът е на стойност 3 242.9 млн. лв. и се увеличава с 5.8%.

вторник, 10 януари 2017 - 11:00

По предварителни данни през ноември 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.6% в сравнение с октомври 2016 година. През ноември 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.3% спрямо съответния месец на 2015 година.

вторник, 10 януари 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2016 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.9% спрямо предходния месец.

вторник, 10 януари 2017 - 11:00

По предварителни данни през ноември 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 4.7% над равнището от предходния месец. През ноември 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 3.5%.

четвъртък, 5 януари 2017 - 11:00

Александър и Виктория са най-предпочитаните имена за проплакалите бебета в България през 2016 година.

петък, 30 декември 2016 - 11:00

През декември 2016 г. общият показател на бизнес климата остава на нивото си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура се регистрира в промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно и сектора на услугите се отчита понижение.

Страници