A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
1601 1542 Заповед Заповед 3007 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г. Ordinance №3007/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3007 30/08/1934 06/09/1934 128 06/09/1934
1602 1532 Заповед Заповед 3009 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г. Ordinance №3009/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3009 30/08/1934 01/09/1934 124 01/09/1934
1603 1531 Заповед Заповед 3008 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г. Ordinance №3008/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3008 30/08/1934 01/09/1934 124 01/09/1934
1604 1533 Заповед Заповед 3010 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г. Ordinance №3010/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3010 30/08/1934 01/09/1934 124 01/09/1934
1605 1535 Заповед Заповед 3012 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г. Ordinance №3012/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3012 30/08/1934 01/09/1934 124 01/09/1934
1606 1523 Заповед Заповед 2962 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г. Ordinance №2962/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2962 25/08/1934 30/08/1934 122 30/08/1934
1607 1522 Заповед Заповед 2961 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г. Ordinance №2961/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2961 25/08/1934 30/08/1934 122 30/08/1934
1608 1524 Заповед Заповед 2963 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г. Ordinance №2963/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2963 25/08/1934 30/08/1934 122 30/08/1934
1609 1525 Заповед Заповед 2964 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г. Ordinance №2964/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2964 25/08/1934 30/08/1934 122 30/08/1934
1610 1526 Заповед Заповед 2965 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г. Ordinance №2965/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2965 25/08/1934 30/08/1934 122 30/08/1934
1611 1527 Заповед Заповед 2966 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г. Ordinance №2966/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2966 25/08/1934 30/08/1934 122 30/08/1934
1612 1528 Заповед Заповед 2967 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г. Ordinance №2967/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2967 25/08/1934 30/08/1934 122 30/08/1934
1613 1529 Заповед Заповед 2968 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г. Ordinance №2968/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2968 25/08/1934 30/08/1934 122 30/08/1934
1614 1530 Заповед Заповед 2969 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г. Ordinance №2969/25.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2969 25/08/1934 30/08/1934 122 30/08/1934
1615 1513 Заповед Заповед 2903 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2903/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2903 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1616 1543 Заповед Заповед 2896 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2896/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2896 23/08/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1617 1511 Заповед Заповед 2901 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2901/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2901 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1618 1507 Заповед Заповед 2897 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2897/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2897 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1619 1508 Заповед Заповед 2898 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2898/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2898 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934
1620 1509 Заповед Заповед 2899 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г. Ordinance №2899/23.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2899 23/08/1934 27/08/1934 120 27/08/1934