A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
1521 1019 Заповед Заповед 2914 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г. Ordinance №2914/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2914 29/12/1942 16/01/1943 11 16/01/1943
1522 1018 Заповед Заповед 2912 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г. Ordinance №2912/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2912 29/12/1942 16/01/1943 11 16/01/1943
1523 1017 Заповед Заповед 2913 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г. Ordinance №2913/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2913 29/12/1942 16/11/1943 11 16/11/1943
1524 1016 Заповед Заповед 2909 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г. Ordinance №2909/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2909 29/12/1942 05/01/1943 3 05/01/1943
1525 1026 Заповед Заповед 2921 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г. Ordinance №2921/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2921 29/12/1942 16/01/1943 11 16/01/1943
1526 1025 Заповед Заповед 2920 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г. Ordinance №2920/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2920 29/12/1942 16/01/1943 11 16/01/1943
1527 1832 Заповед Заповед 3287 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.09.1938 г. Ordinance №3287/28.09.1938 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3287 28/09/1938 11/10/1938 226 11/10/1938
1528 1607 Заповед Заповед 1689 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1937 г. Ordinance №1689/24.09.1937 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 1689 24/09/1937 27/09/1937 212 27/09/1937
1529 1608 Заповед Заповед 1695 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1937 г. Ordinance №1695/24.09.1937 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 1695 24/09/1937 27/09/1937 212 27/09/1937
1530 1740 Служебен документ Преброяване на населението - 31.12.1934 г. Национален статистически институт \ 31/12/1934 31/12/1934
1531 1606 Заповед Заповед 3840 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.12.1934 г. Ordinance №3840/08.12.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3840 08/12/1934 11/12/1934 207 11/12/1934
1532 1605 Заповед Заповед 3833 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 07.12.1934 г. Ordinance №3833/07.12.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3833 07/12/1934 08/12/1934 205 08/12/1934
1533 1602 Заповед Заповед 3830 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 07.12.1934 г. Ordinance №3830/07.12.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3830 07/12/1934 08/12/1934 205 08/12/1934
1534 1604 Заповед Заповед 3832 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 07.12.1934 г. Ordinance №3832/07.12.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3832 07/12/1934 08/12/1934 205 08/12/1934
1535 1603 Заповед Заповед 3831 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 07.12.1934 г. Ordinance №3831/07.12.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3831 07/12/1934 08/12/1934 205 08/12/1934
1536 1600 Заповед Заповед 3828 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 07.12.1934 г. Ordinance №3828/07.12.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3828 07/12/1934 08/12/1934 205 08/12/1934
1537 1601 Заповед Заповед 3829 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 07.12.1934 г. Ordinance №3829/07.12.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3829 07/12/1934 08/12/1934 205 08/12/1934
1538 1598 Заповед Заповед 3774 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 01.12.1934 г. Ordinance №3774/01.12.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3774 01/12/1934 07/12/1934 204 07/12/1934
1539 1599 Заповед Заповед 3775 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 01.12.1934 г. Ordinance №3775/01.12.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3775 01/12/1934 07/12/1934 204 07/12/1934
1540 1597 Заповед Заповед 3530 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.10.1934 г. Ordinance №3530/25.10.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3530 25/10/1934 02/11/1934 175 02/11/1934