A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
1481 1282 Заповед Заповед 3040 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г. Ordinance №3040/31.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3040 31/12/1943 19/02/1944 39 19/02/1944
1482 1281 Заповед Заповед 3040 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г. Ordinance №3040/31.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3040 31/12/1943 19/12/1944 39 19/12/1944
1483 1280 Заповед Заповед 3037 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г. Ordinance №3037/31.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3037 31/12/1943 01/01/1945 39 19/02/1944
1484 1279 Заповед Заповед 3039 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г. Ordinance №3039/31.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3039 31/12/1943 19/02/1944 39 19/02/1944
1485 1278 Заповед Заповед 3041 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г. Ordinance №3041/31.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3041 31/12/1943 19/02/1944 39 19/02/1944
1486 1277 Заповед Заповед 3036 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г. Ordinance №3036/31.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3036 31/12/1943 01/01/1945 39 19/02/1944
1487 1285 Заповед Заповед 2987 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г. Ordinance №2987/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2987 28/12/1943 06/03/1944 51 06/03/1944
1488 1291 Заповед Заповед 2992 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г. Ordinance №2992/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2992 28/12/1943 22/03/1944 65 22/03/1944
1489 1275 Заповед Заповед 2984 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г. Ordinance №2984/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2984 28/12/1943 07/02/1944 28 07/02/1944
1490 1284 Заповед Заповед 2986 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г. Ordinance №2986/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2986 28/12/1943 06/03/1944 51 06/03/1944
1491 1292 Заповед Заповед 2991 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г. Ordinance №2991/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2991 28/12/1943 22/03/1944 65 22/03/1944
1492 1290 Заповед Заповед 2989 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г. Ordinance №2989/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2989 28/12/1943 08/03/1944 53 08/03/1944
1493 1288 Заповед Заповед 2985 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г. Ordinance №2985/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2985 28/12/1943 01/01/1944 51 06/03/1944
1494 1287 Заповед Заповед 2988 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г. Ordinance №2988/28.12.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2988 28/12/1943 06/03/1944 51 06/03/1944
1495 1053 Заповед Заповед на Министерство на народното просвещение от 17.12.1943 г. Ordinance of the Ministry of people's education (17.12.1943) Министерство на народното просвещение \ 17/12/1943 28/12/1943 295 28/12/1943
1496 1054 Закон Закон за изм. и доп. на Наредбата-закон за градските общини и Наредбата-закон за селските общини Law on amendment and supplement of "Decree of minicipality" and of "Decree of commune" Народно събрание \ 10/12/1943 29/12/1943 296 29/12/1943
1497 1052 Постановление Постановление 10 на МС от 23.11.1943 г. Council of Ministers Decree №10/23.11.1943 of the Council of ministers Министерски съвет 10 23/11/1943 06/12/1943 276 06/12/1943
1498 1055 Заповед Заповед 5997 на Министерство на народното просвещение от 22.11.1943 г. Ordinance № 5997/22.11.1943 of the Ministry of people's education Министерство на народното просвещение 5997 22/11/1943 03/12/1943 274 03/12/1943
1499 1051 Заповед Заповед 1969 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 04.10.1943 г. Ordinance №1969/04.10.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 1969 04/10/1943 12/10/1943 229 12/10/1943
1500 1049 Постановление Постановление 3 на МС от 28.09.1943 г. Council of Ministers Decree №3/28.09.1943 of the Council of ministers Министерски съвет 3 28/09/1943 01/10/1943 221 01/10/1943