A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
1561 1580 Заповед Заповед 3234 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3234/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3234 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934
1562 1579 Заповед Заповед 3233 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3233/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3233 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934
1563 1573 Заповед Заповед 3227 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3227/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3227 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934
1564 1577 Заповед Заповед 3231 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3231/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3231 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934
1565 1571 Заповед Заповед 3225 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3225/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3225 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934
1566 1572 Заповед Заповед 3226 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3226/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3226 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934
1567 1566 Заповед Заповед 3105 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3105/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3105 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1568 1567 Заповед Заповед 3106 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3106/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3106 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1569 1568 Заповед Заповед 3107 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3107/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3107 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1570 1569 Заповед Заповед 3108 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3108/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3108 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1571 1570 Заповед Заповед 3109 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3109/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3109 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1572 1562 Заповед Заповед 3101 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3101/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3101 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1573 1563 Заповед Заповед 3102 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3102/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3102 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1574 1564 Заповед Заповед 3103 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3103/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3103 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1575 1565 Заповед Заповед 3104 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3104/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3104 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1576 1558 Заповед Заповед 3097 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3097/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3097 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1577 1559 Заповед Заповед 3098 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3098/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3098 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1578 1560 Заповед Заповед 3099 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3099/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3099 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1579 1561 Заповед Заповед 3100 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г. Ordinance №3100/10.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3100 10/09/1934 12/09/1934 133 12/09/1934
1580 1557 Заповед Заповед 3085 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3085/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3085 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934