A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
1541 1596 Заповед Заповед 3529 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.10.1934 г. Ordinance №3529/25.10.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3529 25/10/1934 31/10/1934 174 31/10/1934
1542 1595 Заповед Заповед 3313 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г. Ordinance №3313/24.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3313 24/09/1934 26/09/1934 145 26/09/1934
1543 1594 Заповед Заповед 3312 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г. Ordinance №3312/24.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3312 24/09/1934 26/09/1934 145 26/09/1934
1544 1587 Заповед Заповед 3306 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г. Ordinance №3306/24.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3306 24/09/1934 26/09/1934 145 26/09/1934
1545 1584 Заповед Заповед 3302 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г. Ordinance №3302/24.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3302 24/09/1934 26/09/1934 145 26/09/1934
1546 1585 Заповед Заповед 3304 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г. Ordinance №3304/24.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3304 24/09/1934 26/09/1934 145 26/09/1934
1547 1588 Заповед Заповед 3307 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г. Ordinance №3307/24.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3307 24/09/1934 26/09/1934 145 26/09/1934
1548 1593 Заповед Заповед 3311 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г. Ordinance №3311/24.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3311 24/09/1934 26/09/1934 145 26/09/1934
1549 1592 Заповед Заповед 3310 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г. Ordinance №3310/24.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3310 24/09/1934 26/09/1934 145 26/09/1934
1550 1586 Заповед Заповед 3305 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г. Ordinance №3305/24.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3305 24/09/1934 26/09/1934 145 26/09/1934
1551 1589 Заповед Заповед 3308 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г. Ordinance №3308/24.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3308 24/09/1934 26/09/1934 145 26/09/1934
1552 1590 Заповед Заповед 3303 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г. Ordinance №3303/24.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3303 24/09/1934 26/09/1934 145 26/09/1934
1553 1591 Заповед Заповед 3309 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г. Ordinance №3309/24.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3309 24/09/1934 26/09/1934 145 26/09/1934
1554 1578 Заповед Заповед 3232 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3232/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3232 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934
1555 1574 Заповед Заповед 3228 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3228/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3228 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934
1556 1575 Заповед Заповед 3229 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3229/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3229 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934
1557 1576 Заповед Заповед 3230 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3230/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3230 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934
1558 1581 Заповед Заповед 3235 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3235/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3235 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934
1559 1582 Заповед Заповед 3236 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3236/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3236 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934
1560 1583 Заповед Заповед 3237 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г. Ordinance №3237/19.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3237 19/09/1934 21/09/1934 141 21/09/1934