A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
1581 1544 Заповед Заповед 3072 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3072/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3072 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1582 1545 Заповед Заповед 3073 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3073/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3073 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1583 1546 Заповед Заповед 3074 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3074/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3074 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1584 1547 Заповед Заповед 3075 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3075/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3075 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1585 1548 Заповед Заповед 3076 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3076/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3076 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1586 1549 Заповед Заповед 3077 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3077/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3077 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1587 1550 Заповед Заповед 3078 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3078/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3078 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1588 1551 Заповед Заповед 3079 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3079/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3079 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1589 1552 Заповед Заповед 3080 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3080/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3080 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1590 1553 Заповед Заповед 3081 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3081/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3081 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1591 1554 Заповед Заповед 3082 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3082/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3082 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1592 1555 Заповед Заповед 3083 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3083/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3083 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1593 1556 Заповед Заповед 3084 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г. Ordinance №3084/08.09.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3084 08/09/1934 11/09/1934 132 11/09/1934
1594 1534 Заповед Заповед 3011 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г. Ordinance №3011/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3011 30/08/1934 01/09/1934 124 01/09/1934
1595 1536 Заповед Заповед 3013 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г. Ordinance №3013/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3013 30/08/1934 01/09/1934 124 01/09/1934
1596 1537 Заповед Заповед 3014 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г. Ordinance №3014/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3014 30/08/1934 01/09/1934 124 01/09/1934
1597 1538 Заповед Заповед 3015 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г. Ordinance №3015/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3015 30/08/1934 01/09/1934 124 01/09/1934
1598 1539 Заповед Заповед 3016 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г. Ordinance №3016/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3016 30/08/1934 01/09/1934 124 01/09/1934
1599 1540 Заповед Заповед 3017 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г. Ordinance №3017/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3017 30/08/1934 01/09/1934 124 01/09/1934
1600 1541 Заповед Заповед 3018 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г. Ordinance №3018/30.08.1934 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 3018 30/08/1934 01/09/1934 124 01/09/1934