A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Документи за промяна

Идентификационен код Вид Име Транслитерация Институция, издала документа Номер Дата на издаване на документа Дата на влизане в сила на документа Брой на "Държавен вестник" Дата на издаване на вестника
1501 1048 Заповед Заповед 1674 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 03.09.1943 г. Ordinance №1674/03.09.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 1674 03/09/1943 16/09/1943 208 16/09/1943
1502 1076 Заповед Заповед 1584 на Министерство на вътрешните работи от 21.08.1943 г. Ordinance №1584/21.08.1943 of the Ministry of interior Министерство на вътрешните работи 1584 21/08/1943 08/09/1943 202 08/09/1943
1503 1047 Заповед Заповед 1583 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 21.08.1943 г. Ordinance №1583/21.08.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 1583 21/08/1943 28/08/1943 194 28/08/1943
1504 1046 Заповед Заповед 1582 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 21.08.1943 г. Ordinance № 1582/21.08.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 1582 21/08/1943 28/08/1943 194 28/08/1943
1505 1050 Заповед Заповед 1551 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 18.08.1943 г. Ordinance №1551/18.08.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 1551 18/08/1943 26/08/1943 192 26/08/1943
1506 1045 Постановление Постановление 72 на МС от 29.06.1943 г. Council of Ministers Decree № 72/29.06.1943 of the Council of ministers Министерски съвет 72 29/06/1943 12/07/1943 153 12/07/1943
1507 1044 Заповед Заповед 764 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.05.1943 г. Ordinance №764/28.05.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 764 28/05/1943 07/06/1943 124 07/06/1943
1508 1043 Заповед Заповед 585 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 29.04.1943 г. Ordinance №585/29.04.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 585 29/04/1943 11/05/1943 102 11/05/1943
1509 1041 Заповед Заповед 411 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 01.04.1943 г. Ordinance №411/01.04.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 411 01/04/1943 08/04/1943 78 08/04/1943
1510 1040 Заповед Заповед 364 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 26.03.1943 г. Ordinance №364/26.03.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 364 26/03/1943 02/04/1943 73 02/04/1943
1511 1029 Заповед Заповед 289 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 12.03.1943 г. Ordinance №289/12.03.1943 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 289 12/03/1943 25/03/1943 66 25/03/1943
1512 1027 Заповед Заповед 168 на Министерството на народното просвещение от 13.01.1943 г. Ordinance №168/13.01.1943 of the Ministry of people's education Министерство на народното просвещение 168 13/01/1943 22/01/1943 15 22/01/1943
1513 1042 Заповед Заповед 2960 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1942 г. Ordinance №2960/31.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2960 31/12/1942 11/05/1943 102 11/05/1943
1514 1030 Заповед Заповед 2961 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1942 г. Ordinance №2961/31.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2961 31/12/1942 29/03/1943 69 29/03/1943
1515 1028 Заповед Заповед 2859 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1942 г. Ordinance №2859/31.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2859 31/12/1942 05/03/1943 49 05/03/1943
1516 1022 Заповед Заповед 2917 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г. Ordinance №2917/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2917 29/12/1942 16/01/1943 11 16/01/1943
1517 1024 Заповед Заповед 2919 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г. Ordinance №2919/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2919 29/12/1942 16/01/1943 11 16/01/1943
1518 1023 Заповед Заповед 2918 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г. Ordinance №2918/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2918 29/12/1942 16/01/1943 11 16/01/1943
1519 1021 Заповед Заповед 2916 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г. Ordinance №2916/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2916 29/12/1942 16/01/1943 11 16/01/1943
1520 1020 Заповед Заповед 2915 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г. Ordinance №2915/29.12.1942 of the Ministry of interior and people's health Министерство на вътрешните работи и народното здраве 2915 29/12/1942 16/01/1943 11 16/01/1943