Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Експресни тримесечни оценки на БВП, IV тримесечие 2008 г.

понеделник, 16 февруари 2009 - 11:00

Експресните оценки на БВП за четвърто тримесечие на 2008 година показват ръст на икономиката с 3,6% спрямо съответния период на предходната година. През 2008 година реалният растеж на БВП е 6% спрямо предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата, декември 2008 г.

понеделник, 16 февруари 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през декември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. нараства с 11.1% до 376.2 лв.

Прессъобщение

Индекси на потребителските цени, януари 2009 г.

петък, 13 февруари 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ, индексът на потребителските цени за януари 2009 г. спрямо декември 2008 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за Република България за януари 2009 г. спрямо предходния месец по предварителни данни на НСИ е 100.5%, т. е. месечната инфлация е 0.5%.

Прессъобщение

Износ и внос с трети страни, януари - декември 2008 г.

сряда, 11 февруари 2009 - 11:00

Търговията със стоки на Република България по текущи цени за периода януари - декември 2008 г. по предварителна оценка възлиза на 79.4 млрд. лв.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на продажбите и производството в промишлеността, декември 2008 г.

вторник, 10 февруари 2009 - 11:00

По предварителни данни през декември 2008 г. промишленото производство е с 1.7% по-голямо в сравнение с предходния месец и с 8.3% по-малко в сравнение с декември 2007 г.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция, декември 2008 г.

вторник, 10 февруари 2009 - 11:00

По предварителни данни произведената строителна продукция през декември 2008 г. е с 10.4% под нивото на предходния месец, а в сравнение със същия месец на 2007 г. намалението е 4.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на приходите от продажби в търговията, декември 2008 г.

вторник, 10 февруари 2009 - 11:00

По предварителни данни приходите от продажби през декември 2008 г. намаляват със 7.9% спрямо съответния месец на предходната година.

Прессъобщение

Наблюдение на потребителите, януари 2009 г.

петък, 6 февруари 2009 - 11:00

Редовното наблюдение на потребителите, проведено от Националния статистически институт (НСИ) през януари 2009 г., отчита, че показателят “доверие на потребителите” се понижава с 6.7 пункта в сравнение с октомври 2008 г. (съответно с 8.0 пункта при потребителите в градовете и с 4.3 пункта в селата).

Прессъобщение
Статистическа област

Стопанската конюнктура през януари 2009 г.

сряда, 28 януари 2009 - 11:00

През януари 2009 г. бизнес анкетите на НСИ отчитат спад с 0.6 пункта на общия показател на бизнес климата в сравнение с декември 2008 г., след наблюдаваното по-значително влошаване на стопанската конюнктура през предходните три месеца.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2008 година

вторник, 27 януари 2009 - 11:00

Посещенията на чужденци в България през декември 2008 г. са 385 336 и намаляват спрямо същия период на 2007 г. с 5.5%.
През месец декември 2008 г. пътуванията на български граждани са 392 754, като намалението им спрямо декември 2007 г. е 9.1%.

Прессъобщение
Статистическа област