Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, ноември 2010 година

Публикувано на: 30.12.2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през ноември 2010 г. е с 1.1% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 11.1%. Общият индекс на цени на производител нараства с 1.5% спрямо предходния месец, а спрямо ноември 2009 г. е регистрирано увеличение с 11.3%.

Прессъобщение