Премини към основното съдържание

Използване на информационно-комуникационните технологии и е-търговия в предприятията през 2010 г.

Публикувано на: 30.12.2010 - 11:00

Информационното общество се развива с тенденция на ежегодно нарастване на използването на ИКТ от домакинствата, лицата и бизнеса в България.

Прессъобщение
Статистическа област