Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Търговище"

Юлияна Митева
Юлияна Митева
Началник на отдел "Статистически изследвания - Търговище"
 
Родена на 17 ноември 1962 г. в  гр. Търговище.
Магистър по икономика, специалност „Организация на производството и управление в промишлеността“  във  ВИНС „Д. Благоев“, гр. Варна.
Работи в Териториално статистическо бюро – Търговище от 1987 г. Заема различни експертни и ръководни длъжности в различни отдели. 
От 2006 г. заема длъжността Директор на ТСБ – Търговище.
След направената структурна реформа в НСИ през 2015 г. е началник на отдел „Статистически изследвания – Търговище“  към ТСБ – Североизток – гр. Варна.
 
 
 
За контакти:
адрес: 7700, Търговище, бул. "Митрополит Андрей" №51
тeл.: +359 601 69422