Премини към основното съдържание

Отдел "Статистически изследвания - Търговище"

Юлияна Митева
Началник на отдел "Статистически изследвания - Търговище"
 
За контакти:
адрес: 7700, Търговище, бул. "Митрополит Андрей" №51
тeл.: +359 601 69422