Премини към основното съдържание

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2008 - 2012 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 2008 - 2012 Г.

Приета от Министерски съвет с Протокол №15 от 2 април 2008 г.

Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България е разработена въз основа на Закона за статистиката. Основната й цел е очертаване насоките за развитие на националната статистическа система през периода 2008 - 2012 година.
Пълният текст на този документ можете да изтеглите от тук.