Премини към основното съдържание

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 г., изменена чрез удължаване до 2020 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 2013 - 2017 Г., ИЗМЕНЕНА ЧРЕЗ УДЪЛЖАВАНЕ ДО 2020 Г.

Приета от Министерски съвет с Решение №89 от 09 февруари 2018 г.
 
Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България е разработена въз основа на Закона за статистиката. Основната й цел е очертаване насоките за развитие на националната статистическа система през периода 2013 - 2017 г., удължен до 2020 година.
Пълният текст на този документ можете да изтеглите от тук.

Публикуван на 12.02.2018 г.